Produkter & Lösningar / Risk Management

Risk Management

SAS Institute hjälper kunder i många branscher att hantera risker inom olika riskområden och att konsolidera risk företagsövergripande. Med världsledande lösningar för att i en transparent miljö hantera hela processen från att identifiera, mäta och analysera risk, löpande övervaka den och hålla relevanta personer informerade, kan våra kunder hantera och mildra effekter av risk.

Läs mer om olika riskområden på vår globala sida. Där finns länkar till branschspecifika risklösningar och till Compliance områden. Du kan också söka på generella riskområden som Credit Scoring, Fraud Management, Market Risk, Operational Risk och Supply Risk Management.  

 Läs mer om "SAS for Enterprise Risk Management" 

 

Besök gärna vår blogg  "SAS Risk Management Knowledge Exchange" om du vill lära dig mer hur du kan förbättra riskhantering i ditt företaget.

 

Vill du veta mer om SAS® Risk Management?

En komplett , integrerad lösning för riskhantering  för bank - " SAS® Risk Management for Banking" samlar hantering och beräkning av alla typer av risker som marknadsrisk, kreditrisk och ALM i en integrerad plattform med datahantering och rapportering.

  Läs mer om "SAS Risk Management for Banking"

Möt Solvency II kraven med SAS riskhanteringssystem  - Med SAS riskhanteringssystem för försäkring , kan du göra riskanalyser och riskbaserade beräkningar kapital för både liv-, och sak försäkringar. 

 Läs mer om "SAS Risk Management for Insurance"  

Vill du veta mer?

Ring oss på telefon 08-52 21 70 00 eller kontakta oss elektroniskt.