Produkter & Lösningar / Marketing Performance

Marketing Performance - Uppföljning

För att rätt värdera dina marknadsinsatser samt för att löpande bli allt bättre på det du gör, behöver du veta vad som fungerar och vad som faktiskt påverkar de nyckeltal som finns definierade för marknads- och säljavdelningen.

Scorekort, analyser och rapportering gör resultat av marknadsaktiviteter förståeliga så att korregeringar av kundkontakten och ditt erbjudande löpande kan genomföras. 

Visualisering - I fasta och dynamiska rapporter kan effektiviteten i marknadsaktiviteter åskådliggöras. Möjlighet finns att "borra" sig djupare för utökad insikt och för att isolera och förstå såväl succéer som utmaningar.
 Läs mer om "SAS Business Intelligence"

Förklara beteenden och trender - Rapporter kan påvisa att exempelvis försäljningen är på väg ner eller att en kampanjs effektivitet viker. Du behöver dock förstå varför, samt fastslå att detta är en trend du verkligen vill åtgärda och inte enbart en högst förklarlig säsongsvariation.
 Läs mer om "SAS Analytics"

Vad är bäst att göra? - Visualisering kan ge var fokus bör ligga. Beslut måste dock fattas om vad som skall göras. SAS analyser kan ge dig insikt i vilken aktivitet som är mest lämplig givet det mål du vill nå
 Läs mer om "SAS Predictive Analytics and Data Mining"

Kompletterande SAS lösningar inom Uppföljning

Utvärdering via best-practice och scorekort
SAS tillhandahåller, baserat på erfarenheter från våra kunder, fördefinierade nyckeltal för marknadsavdelningen som ger snabbare uppstart av uppföljningen.
 Läs mer om "SAS for Marketing Performance Management"

Optimering av marknadsmixen
Hur mycket av budgeten bör du lägga på direktriktade aktiviteter och vilket fokus bör du ha på TV och annan bredare media? SAS® Marketing Mix Advisor stödjer dig i detta beslut och hjälper dig optimera de direktriktade aktiviteterna 
 Läs mer om "SAS Marketing Mix Advisor"

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Ring oss på telefon 08-52 21 70 00 eller kontakta oss elektroniskt.