Produkter & Lösningar / Customer Interaction

Customer Interaction - Kundkontakt

Effektiva sälj- och marknadsaktiviteter kräver synkronisering över alla kanaler så som mail, kundservice, sms eller web. SAS hjälper dig att planera och automatisera din kommunikation samt att optimera ditt agerande för god lönsamhet.

Erbjudanden kan förmedlas traditionellt utåtriktat (outbound) men även levereras i realtid när kunden ringer in eller befinner sig på webben (Inbound). 

Kampanjhantering - I kampanjhanteringen driftsätts den insikt du har om kunderna och kopplas samman med erbjudanden. Kommunikationer kan sedan schemaläggas för full automatisering. Historik på aktiviteter samt de svar som genereras lagras i kundbilden.
 Läs mer om "Campaign Management with SAS Marketing Automation"

Optimalt erbjudande - Dina bästa kunder förekommer ofta i många kampanjer. SAS kan hjälpa dig att välja rätt för att maximera lönsamhet och samtidigt ta hänsyn till begränsningar som budget, kontaktregler, kanalkapacitet mm.
 Läs mer om "SAS Marketing Optimization" 

Kundkontakt i realtid - Ibland förändras förutsättningarna för ett erbjudande under pågående samtal med kunden. En ny rekommendation måste då tas fram. SAS kan ge alla dina kanaler och applikationer möjligheten att efterfråga ett nytt erbjudande i realtid.
 Läs mer om "SAS Real-Time Decision Manager" 

Kompletterande SAS lösningar inom Kundinsikt

Marknadsföring i digitala kanaler
Ett ofta billigt sätt att kommunicera med kunderna är via digitala kanaler som SMS, MMS, eMail mfl. SAS® Digital Marketing är helt integrerad med SAS kampanjhantering och är byggd för både stora och små utskick.  Läs mer om "SAS Digital Marketing"

Effektiv marknadsprocess
Våra lösningar hjälper dig att få maximal effekt av dina kampanjer och aktiviteter. Ibland behövs dock system för workflow och central ”content management”. SAS® Marketing Resource Management levererar det stöd som din organisation behöver.  Läs mer om "SAS Marketing Resource Management"

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Ring oss på telefon 08-52 21 70 00 eller kontakta oss elektroniskt.