Kundreferenser /

<p><strong>SAS Institute AB</strong><br />Box 609<br />169 26 Solna<br />Tel: +46 8 522 170 00<br />Fax: +46 8 522 170 70<br />E-post: info@swe.sas.com<br />www.sas.com/sweden</p>

Kundreferenser

UtskriftvänligUtskriftvänlig

Kundreferenser

 

SEB förbereder för Basel II med lösningar från SAS Institute

SAS Credit Scoring medger flexibel kapitaltäckningslösning enligt Basel II-regelverket - lösningen sparar tid och pengar

- SEB får nu en komplett systemlösning med färdiga datastrukturer och processer och kan snabbt komma från indata till skapande av interna riskbedömningsmodeller. Det hade tagit mycket längre tid och kostat oerhört mycket mer pengar att själv samla in all den kunskap som finns i systemet och koda den i ett egenutvecklat system.

Kerstin Sjöstrand är ansvarig för Business Support för SEB Nordic Retail & Private Banking och dessutom ordförande i divisionens styrgrupp för Basel II. Enligt Kerstin Sjöstrand var det övergri-pande skälet till att man valde SAS lösning att man ville hantera risk på ett mer optimalt sätt än idag:

- Hela bankvärlden är på väg in i Basel II, som ställer stora krav på riskhanteringen. Man behöver bland annat kunna värdera kreditrisker för stora mängder krediter. Vi valde SAS lösning delvis för att vi gillar SAS plattformstänkande för riskhantering och delvis för att vi därmed får tillgång till den expertis om Basel II som SAS byggt upp genom de projekt de redan genomfört. SAS lösning passar också bra in i vår befintliga IT-struktur.

Carl Molinero är nordisk kreditchef för SEB kort, den affärsenhet inom SEB Nordic Retail & Private Banking som har störst nordisk spridning. Han påpekar att SEB redan idag har ett väl utvecklat system för kreditrisker, men att man välkomnar den kompetens som SAS Institute bidrar med i och med SAS Credit Scoring lösning:

- Vi är glada att få tillgång till det nätverk och den kompetens som SAS Institute byggt upp under alla de Basel II-projekt som man redan genomfört. Vår Basel II-process kommer att snabba upp vår egen kompetensuppbyggnad om Credit Risk enligt Basel-regelverket.

SAS Credit Scoring lösning fungerar med SAS-systemets övriga lösningar för riskhantering och Basel II-compliance.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

SEB - Basel II

Affärsproblem:
Inom bankvärlden ställs det stora krav på riskhanteringen. Man behövede bland annat kunna värdera kreditrisker för stora mängder krediter och snabbt komma från indata till skapande av interna riskbedömningsmodeller
Lösning:
SEB har valt SAS Credit Scoring-lösning från SAS Institute för att kunna riskbedöma privatkunder likväl som små och medelstora företag.
Bransch:
Bank
Resultat:
SEB har nu en komplett systemlösning med färdiga datastrukturer och processer och som snabbt kan komma från indata till skapande av interna riskbedömningsmodeller. 
Citat:

Vi är glada att få tillgång till det nätverk och den kompetens som SAS Institute byggt upp under alla de Basel II-projekt som man redan genomfört. Vår Basel II-process kommer att snabba upp vår egen kompetensuppbyggnad om Credit Risk enligt Basel-regelverket.

Carl Molinero

Nordisk kreditchef