Kundreferenser /

<p><strong>SAS Institute AB</strong><br />Box 609<br />169 26 Solna<br />Tel: +46 8 522 170 00<br />Fax: +46 8 522 170 70<br />E-post: info@swe.sas.com<br />www.sas.com/sweden</p>

Kundreferenser

UtskriftvänligUtskriftvänligPDF PDF

Kundreferenser

 

Effektiv insamling, prioritering och analys av data - Snabba svar gör det möjligt att agera snabbt

National Patient Safety Agency (Nationella byrån för patientsäkerhet, NPSA) har som målsättning att placera patientsäkerheten högst upp på National Health Services agenda.Följande uttalande är en sammanställning från The National Patient Safety Agency om deras användning av programvara från SAS Institute (SAS).

"Divisionen för patientsäkerhet samlar in, analyserar och prioriterar data om vårdincidenter från alla sjukvårdsinrättningar inom National Health Services NHS (den statliga, brittiska sjukvården) i England och Wales.

Vi strävar efter att förbättra patientsäkerheten genom att:

  • samla in och analysera information om vårdincidenter från lokala NHS-organisationer, NHSpersonal, patienter och vårdgivare
  • ta hänsyn till annan säkerhetsrelaterad information från en rad befintliga rapporteringssystem
  • lära av misstagen och återkoppla till sjukvårdsinrättningarna
  • säkerställa att där risker har identifierats, ska ansträngningar göras för att ta fram lösningar i syfte att förhindra skada, samt att specificera nationella mål och upprätta mekanismer för att följa utvecklingen.

Vi har nu mer än 1,6 miljoner rapporter i vår databas som innefattar detaljerade uppgifter om vårdincidenter och beskrivningar av vad som hände - inklusive hur det gick för patienten. Sedan grundandet av den nationella databasen 2003 har NPSA använt programvara från SAS för att lagra, manipulera och analysera informationen.

SAS används för att framställa information till detaljerade rapporter med olika teman från Patient Safety Observatory (observationsorgan för patientsäkerhet).

Vårdincidenter rapporteras
Vi använder också SAS för framtagande av kvartalsvisa översikter på all information som rapporterats till oss om såväl vårdincidenter som individuella jämförande återkopplingsrapporter för varje NHS-organisation i England och Wales.

Vi har också dragit nytta av SAS Professional Services för att förbättra sättet på vilket vi använder SAS.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

National Patient Safety Agency

Affärsproblem:

Förbättra patientsäkerheten genom effektiv insamling, prioritering och analys av data om vårdincidenter.

Lösning:

Programvara från SAS Institute används för att lagra, manipulera och analysera informationen i databasen som i dagsläget innehåller över 1,6 miljoner rapporter.

Fördelar:

 

Bransch

National Patient Safety Agency (Nationella byrån för patientsäkerhet, NPSA) arbetar med data om vårdincidenter från alla sjukvårdsinrättningar inom National Health Services NHS (den statliga, brittiska sjukvården) i England och Wales.

Resultat:

Snabbare åtgärder för att minska patientskador och undanröja risker tack vare möjligheten att finna den högst prioriterade informationen snabbt.