Kundreferenser /

<p><strong>SAS Institute AB</strong><br />Box 609<br />169 26 Solna<br />Tel: +46 8 522 170 00<br />Fax: +46 8 522 170 70<br />E-post: info@swe.sas.com<br />www.sas.com/sweden</p>

Kundreferenser

UtskriftvänligUtskriftvänligPDF PDF

Kundreferenser

 

Vägen till butiker i världsklass går via prognoser

Intelligent logistik står på dagordningen hos Matas. Pilotprojektet visade att kapitalbindningen i lager minskade med 40 procent. Automatisk varubeställning och prognoser börjar bli allt vanligare för fler varugrupper och i fler butiker. Matas använder forecasting-lösningen för att ge personalen ute i butiken mer tid till att ge service till kunderna.

Matas första erfarenhet av automatiserad varubeställning som baseras på intelligenta prognoser har gett logistikfunktionen hos Matas blodad tand. Resultaten är så bra och tydliga att det är lätt för logistikchefen att få gehör för sina idéer både hos den övriga ledningen och hos butikscheferna i de 233 Matas-butikerna.

I pilotprojektet deltog två butiker som var väldigt olika. Den ena hade erfarenhet av IT-stödd lagerstyrning och var allmänt positiv, medan den andra inte hade mycket erfarenhet av IT och var skeptisk till IT och automatisering. Pilotprojektet gällde s.k. "stribevarer", Matas egna produktlinjer, d.v.s. 343 utav 15 000 artikelnummer. Nu är bägge butikerna övertygade om att det är en bra lösning och Matas räknar med att snabbt införa IT-lösningen i 150 butiker. Lösningen levereras av SAS Institute.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Matas - Prognostisering

Affärsproblem:
Matas ville att logistiken skulle förbättras som en del av verksamhetens vision om att vara en "detaljhandel i världsklass 
Lösning:
Baserat på uppgifter om historik, kampanjer, varors leveranstid och säsong stödjer SAS ® Forecasting Matas inköpsrutiner 
Bransch:
Detaljhandel
Resultat:

En tydligt mindre kapitalbindning i lager och resultatet frigör resurser så att personalen ute i butiken får mer tid till att ge service till kunderna.

Citat:

Det är kul därför att butikscheferna blir verkligen engagerade när vi presenterar lösningen

Jesper Amsinck

Logistikchef