Kundreferenser /

<p><strong>SAS Institute AB</strong><br />Box 609<br />169 26 Solna<br />Tel: +46 8 522 170 00<br />Fax: +46 8 522 170 70<br />E-post: info@swe.sas.com<br />www.sas.com/sweden</p>

Kundreferenser

UtskriftvänligUtskriftvänligPDF PDF

Kundreferenser

 

Beslutsstöd för rätt medicinering räddar liv

Färre komplikationer och bättre beslut

Med sina 606 sängplatser är Maine Medical Center både ett universitetssjukhus - som tar emot patienter från hela delstaten - och det primära regionsjukhuset för området kring Portland, Maine. Sjukhuset har inte bara fått beröm i U.S. News and World Report, utan har även rankats bland de bästa 1 procenten i USA när det gäller behandling av hjärtinfarkter. Utnämningen har gjorts av Centers for Medicare and Medicaid Services (övervakningsorgan för sjukvårdsprogrammen Medicare och Medicaid, CMS) inom US Health and Human Services (motsvarar Socialdepartementet). Sjukhuset, som utgör traumacenter och primärt strokecenter på högsta nivå, utnämndes också av Leapfrog Group till ett av de 50 säkraste sjukhusen i USA.

"SAS hjälper oss på ett sätt som gör att vi kan förmedla kritisk information - som vi alla vet är det som driver fram förbättringar - till personalen i frontlinjen. Styrkorten är vårt sätt att förmedla våra strategiska prioriteringar", förklarar Doug Salvador, Associate Chief Medical Officer.

Med hjälp av programvara från SAS har de skapat balanserade styrkort (balanced scorecards) med vars hjälp man kan mäta allt från hur noga personalen följer rutinerna för handtvätt till huruvida en hjärtsviktpatient faktiskt blir erbjuden en influensavaccinering. Med hjälp av styrkorten kan prestationsmätvärden balanseras mot finansiella mål så att sjukhuspersonalen kan se hur dessa förändringar påverkar patientvården och den finansiella hälsan. Med ett enkelt klick på den interna webbsidan kan personalen i frontlinjen omedelbart se hur deras avdelningar sköter sig - informationen uppdateras kontinuerligt dygnet runt. Sjukhuset följer noga om personalen genomgår vidareutbildningsprogrammen för att hålla sig ajour med de senaste protokollen för behandling av stroke och hjärtinfarkt. Vid valet av nyckelindikatorer för prestation på styrkorten, följde sjukhuset de nationella riktlinjerna som getts ut av organisationer som Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations (gemensam kommission för ackreditering av sjukvårdsorganisationer, JCAHO) och CMS.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Maine Medical Center

Affärsproblem:
Balansera högsta tänkbara medicinska resultat mot de finansiella målen. Öka patientsäkerheten genom större tydlighet och bättre beslutsfattande.
Lösning:
Med SAS Strategic Performance Management skapades balanserade styrkort så att prestation direkt kan jämföras mot finansiella mål. Styrkorten implementerades inom flera olika områden inom sjukhuset.
Fördelar:
100 % av hjärtpatienterna får kvalitetssäkrad vård genom nationell benchmarking. Felordinerade läkemedel har minskat med 35 %.
Bransch
Maine Medical Center är både ett universitetssjukhus och det primära regionsjukhuset för området kring Portland, Maine i USA. Sjukhuset har bland annat rankats bland de bästa 1 procenten i USA när det gäller behandling av hjärtinfarkter och utnämnts av Leapfrog Group till ett av de 50 säkraste sjukhusen i USA.
Citat:

SAS hjälper oss på ett sätt som gör att vi kan förmedla kritisk information - som vi alla vet är det som driver fram förbättringar - till personalen i frontlinjen. Styrkorten är vårt sätt att förmedla våra strategiska prioriteringar

Doug Salvador

Associate Chief Medical Officer