Kundreferenser /

<p><strong>SAS Institute AB</strong><br />Box 609<br />169 26 Solna<br />Tel: +46 8 522 170 00<br />Fax: +46 8 522 170 70<br />E-post: info@swe.sas.com<br />www.sas.com/sweden</p>

Kundreferenser

UtskriftvänligUtskriftvänligPDF PDF

Kundreferenser

 

Expressen har optimerat upplaga och returer

Mediehusets efterfrågeplanering har förbättrats med hjälp av SAS Forecast Server. Mer tillförlitliga prognoser har resulterat både i kostnadsbesparingar och ökade intäkter.

Expressen har trots den ökade konkurrensen under det senaste året lyckats förbättra sitt resultat. Anledningen till detta är dels att företaget ökat lönsamheten, dels ett konsekvent arbete med att se över kostnadsstrukturen. Expressens lyckade satsning på tilläggsprodukter som James Bond-filmer har genererat högre intäkter. Kostnaderna har sänkts genom en effektivare organisation och besparingar inom flera verksamhetsområden. Med hjälp av SAS prognostiseringsmodell har Expressen kunnat förutse och anpassa sig till en skiftande efterfrågan.

Komplex efterfrågan
- Med tre papperstidningar, sex bilagor och nya dvd-filmer varje vecka har vi en hög komplexitet i efterfrågan. För oss är det viktigt att hålla en god tillgänglighet till en så låg kostnad som möjligt. Det gäller att distribuera rätt antal produkter till varje återförsäljare för att inte missa försäljning samtidigt som vi måste hålla returerna nere, säger Johan Bergqvist, analyschef på Expressen.

Totalupplagan är relativt enkel för Expressens analytiker att förutse. Det är fördelningen till återförsäljarna och de lokala förändringarna i efterfrågan som är komplex. Dessutom samverkar tilläggsprodukterna med tidningen. Efterfrågan av Expressens produkter styrs av säsonger, veckodagar, sporthändelser, event och arrangemang samt återförsäljarnas egna marknadsaktiviteter.

Exempel på detta är att tidningsförsäljningen ökar på sommaren då många inte har tillgång till sin lokaltidning. Försäljningen förskjuts då också till kuststäderna. På röda dagar och vid storhelger som jul och midsommar beter sig konsumenterna annorlunda och försäljningen förändras. Runt jul förskjuts försäljningen från bensinmackar till matbutiker. Efterfrågan påverkas också av lokala händelser som en lokal löpsedel om elitserien i hockey och ändrade människoströmmar vid olika arrangemang.

Automatiserad process 
Med mer än 10 miljoner prognoser per år är det en nödvändighet att arbeta med automatiserade prognoslösningar. Med SAS fick Expressen inte bara en träffsäker lösning, den är dessutom enkel att använda. Expressens tidigare system, som var 16 år gammalt, kändes förlegat och svårhanterligt. 

Lösningen är en automatiserad prognostiseringsmodell som med hjälp av nyckeltal kalkylerar den optimala distributionen av tidningar och filmer till var och en av de 10 500 återförsäljarna över hela landet.

Större exakthet i prognoserna
Med hjälp av SAS Forecast Server och SAS kunskap om prognostisering kan Expressen optimera antalet tryckta tidningar och antalet återförsäljare utan varor i lager (out-of-stock) minskar. Det påverkar på lång sikt marginalen markant eftersom försäljningsmöjligheterna ökar med rätt antal tidningar i exponeringsställen.

En större exakthet i leveranserna innebär också färre returer, som inte bara sparar kostnader utan också minskad pappersåtervinning som innebär miljövinster i form av en bättre hushållning av naturens resurser, sparad energi och minskade koldioxidutsläpp.

Det är inte bara tidningarna som prognostiseras och optimeras utan även tilläggsprodukterna.

Stort urval av prognosmodeller
SAS prognosmotor väjer automatiskt den bästa prognosmodellen ur ett stort urval modeller. Prognosen stöder hierarkisk modellering för olika produktgrupper och regioner och händelsestyrd modellering för att förutse förändringar i efterfrågan i samband med kampanjer och aktiviteter.

Tidsvinst och minskad risk
Automatiseringen av processen leder till att tid frigörs för Expressens analytiker, att lösningen med SAS är enklare att hantera gör det möjligt för analytikerna att koncentrera sig på att verifiera prognoserna.

- Arbetet med prognoserna är komplicerat och att göra dem med automatik innebär naturligtvis tidsbesparingar. Men framförallt innebär SAS lösning ett mindre personberoende eftersom modellerna dokumenteras systematiskt. En minskad riskexponeringen i företaget blir resultatet eftersom analyserna är centrala, säger Johan Bergqvist.

SAS har i dag mer än 6 500 kunder inom prognostisering.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Expressen - Prognostisering

Affärsproblem:
Expressen hade behov av en tillförlitlig och automatiserad prognostiseringsmodell. Genom att optimera antalet tryckta tidningar och beställningar av tilläggsprodukter samt minska antalet returer vill Expressen uppnå ökade intäkter och kostnadsbesparingar.
Lösning:
Med SAS® Forecast Server och SAS kunskap om att bygga prognostiseringsmodeller har Expressen optimerat sin efterfrågeplanering och förbättrat sin lagerhantering.
Resultat:
Med SAS lösning har Expressen ökat säkerheten i sin automatiserade process för prognosarbetet pga ett minskat personberoende. Automatiseringen av processen har också lett till en högre grad av tidsbesparing. Det är komplicerade modeller som ligger bakom de för Expressen så affärskritiska prognoserna, resultatet av att arbeta med SAS är att det går enklare att utföra träffsäkra prognoser och allt dokumenteras med automatik.
Bransch:
Media. AB Kvällstidningen Expressen är ett av Sveriges ledande mediehus. Företaget ger ut kvällstidningarna Expressen, GT och Kvällsposten, sex bilagor och tilläggsprodukter som dvd-filmer.