Kundreferenser /

<p><strong>SAS Institute AB</strong><br />Box 609<br />169 26 Solna<br />Tel: +46 8 522 170 00<br />Fax: +46 8 522 170 70<br />E-post: info@swe.sas.com<br />www.sas.com/sweden</p>

Kundreferenser

UtskriftvänligUtskriftvänligPDF PDF

Kundreferenser

 

Eniro samlar organisationen runt en BI-plattform

Eniro är det ledande sökföretaget på den nordiska mediemarknaden. Eniro erbjuder de bästa kanalerna för köpare och säljare som enkelt vill hitta varandra när ett köpbehov uppstår. Genom djup, lokal och kvalitetssäkrad information i kanaler som föredras av användarna blir det enkelt att hitta personer, företag och produkter. Bland kanalerna idag finns kataloger, nummerupplysning, Internet- och mobiltjänster.

När Eniro beslöt sig för att satsa ordentligt på att ge personalen bättre beslutsstöd, gick man grundligt tillväga. Man vill renodla och standardisera sin plattform för analys och Business Intelligence, i syfte att minska ledtiden från verksamhetsbehov till leverans av information och analys.

Frederik Nilsson är Business Intelligence Manager på Eniro. Nilsson säger att det var viktigt att tillgodose användarnas krav på enkelt handhavande, samtidigt som man minskar Eniros IT-avdelnings administrativa börda:

"Analysverktyget skall kunna användas på olika kompetensnivåer, i vissa fall av kvalificerade statistiker och i andra fall av kvalificerade verksamhetsanalytiker. All rapportering från verktyget skall också kunna länkas/importeras till MS Office."

Eniro valde en BI-plattform från SAS Institute, som bland annat har ett enkelt och intuitivt gränssnitt för användare som jobbar genom webgränssnitt. Enkelheten medför att denna kategori av användare kan få tillgång till rapporter (fasta såväl som dynamiska) och möjlighet att skapa egna listor och grafer redan efter ett par timmars utbildning. Detta möjliggörs genom att användaren alltid möts av specialanpassade "vyer" som använder sig av användarens "språk" och kunskapsnivå. Man behöver inte veta hur data är lagrat och organiserat för att ta del av informationen.

För den mera avancerade användaren används SAS® Enterprise Guide som är ett kraftfullt verktyg för att skapa rapporter och analyser. Dessa kan sedan spridas, med några enkla knapptryckningar och utan inblandning av fler IT resurser, via olika kanaler till exempelvis de användare som jobbar genom webgränssnitt.


Eniro
Gula Sidorna, internetsöktjänsten eniro.se och nummerupplysningen 118 118 är några av Eniros tjänster i Sverige. Förra året publicerade koncernen totalt över 700 katalogtitlar med en sammanlagd upplaga om cirka 26 miljoner exemplar. I Eniros totala nätverk på Internet gjordes 2004 över en miljard sökningar. Eniro är verksamt i norra Europa och har cirka 4 900 medarbetare. Under 2004 omsatte Eniro 4 918 MSEK. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen. Mer information finns på http://www.eniro.se/ 

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Eniro - BI-plattform

Affärsproblem:
Eniro ville renodla och standardisera sin plattform för analys och Business Intelligence, i syfte att minska ledtiden från verksamhetsbehov.
Lösning:
SAS® Enterprise Guide
Produkt:
SAS® Enterprise Guide
Bransch:
Telco