Kundreferenser /

<p><strong>SAS Institute AB</strong><br />Box 609<br />169 26 Solna<br />Tel: +46 8 522 170 00<br />Fax: +46 8 522 170 70<br />E-post: info@swe.sas.com<br />www.sas.com/sweden</p>

Kundreferenser

UtskriftvänligUtskriftvänlig

Kundreferenser

 

Chico's använder SAS lösning för att lyckas med sina kampanjer

En effektivare kampanjhantering ger ökad omsättning och möjlighet att skapa mer riktade kampanjer

Chico's FAS Inc. som specialiserar sig på kläder och andra produkter för kvinnor, har ökat sin butiksförsäljning och minskat antalet prisreduceringar med hjälp av SAS® OnDemand: Marketing Automation. Genom att kunna rikta kampanjer mot sina kunder bland medel- och höginkomsttagare, har man även förkortat produktionstiden för kampanjerna.

Chico's driver fler än 1 000 butiker i USA, Amerikanska Jungfruöarna och Puerto Rico under varumärkena Chico's, White House | Black Market och Soma. Butikerna erbjuder bland annat kläder, underkläder, acces-soarer och presentartiklar. Företaget marknadsför dessutom sina varor genom kataloger och i olika onlinekanaler. Trots att lågkonjunkturen inneburit flera utmaningar var Chico's medvetna om att de satt på en guldgruva i form av sin kundinformation. Företagets ledning visste att de måste få ut informationen till beslutsfattarna inom verksamheten för att kunna använda den på bästa sätt.

Detta skulle dock visa sig vara svårt. Det fanns utmaningar med data som inte kompilerades över samtliga varumärken och att företaget inte kunde hantera stora datamängder. Utöver det gjordes kundmodelleringen externt med modeller som var för gamla då de kom tillbaka. Chico's egna interna processer var arbetskrävande och oflexibla, vilket gjorde att man kunde byta riktning mitt i en kampanj. Marknadsförarna förlitade sig mer på intuition och magkänsla än på solid information om sina kunder och vad som motiverade deras inköp.

– Vi kunde inte automatisera processerna; det fanns omfattande ineffektivitet i verksamheten, vi saknade flexibilitet och använde trubbiga verktyg. Det ledde oss till att söka efter andra sätt att driva vår kampanjverksamhet, förklarar informationschefen Gary King.

Chico's resultat har varit positiva sedan de valde SAS.

– Skillnaden för kampanjteamet är som natt och dag, uppger King. Nu har vi långt bättre omsättning på programmen. Det tar fyra dagar att sätta samman en kampanj, jämfört med 30 dagar innan vi började använda SAS. Det har gjort det möjligt att skapa mer riktade kampanjer.

Varför SAS®?
Chico's ville ha en lösning som gjorde det möjligt för verksamheten att arbeta med all data, utan hjälp av statistiker och programmerare. Dessutom ville man ha en produkt med bevisad och etablerad kapacitet i att hantera och integrera stora mängder data och som inte behövde en tidskrävande installation. Valet föll på SAS® OnDemand: Marketing Automation som uppfyller de kraven.

– Det finns många olika produkter som verkställer kampanjer. I vårt fall var det integrationen och användarvänligheten i SAS lösning som var avgörande, säger Barb Buettin, programutvecklingschef och ansvarig för CRM-databashanteringen. Det är en företagsbaserad lösning som gör det möjligt för marknadsförare att planera, testa och dra igång marknadsföringskampanjer – oavsett storlek eller komplexitet. Lösningen innefattar en fullständig uppsättning verktyg för prediktiv analys och informationsutvinning.

Chico's fick snart bekräftelse på att beslutet att vända sig till SAS var rätt – användarvänligheten blev uppenbar i de snabba resultaten.

– Vanligtvis tar det sex månader att stabilisera ett system. Med SAS gick det på två månader, klargör Buettin. Snabbheten gjorde det möjligt för Chico's att använda SAS för att planera sin julkampanj. Under det kvartalet redovisade företaget en vinst på 17 miljoner dollar, jämfört med en förlust på 42 miljoner dollar för samma kvartal året innan.

Med SAS® OnDemand: Marketing Automation kan Chico's:

  • Segmentera sina katalogutskick och differentiera sina kampanjansträngningar för maximal effekt.
  • Göra kampanjkorrigeringar. Om en produkt inte säljer lika mycket som väntat kan Chico's snabbt ändra sin kampanjstrategi.
  • Få förlorade kunder att komma tillbaka till Chico's – tre gånger så framgångsrikt som tidigare kampanjer.

Arbetet utförs av marknadschefer och affärsanalytiker, inte programmerare och statistiker.

– SAS är sofistikerat, men ändå relativt enkelt att använda. De anställda kan börja använda programvaran ganska snabbt, säger White.

Framtiden
White undersöker nu möjligheterna att använda SAS för mer prediktiv modellering, i synnerhet kring kundernas webbanvändning, och för att anpassa marknadsföringen efter lagerföringen i butikerna.

– Med den profilering vi redan har gjort har vi insett att det finns grupper av butiker i vissa områden som klarar sig betydligt bättre än andra butiker när gäller att sälja vissa produkter, säger White. Detta öppnar upp möjligheter för oss att lära oss bli bättre på att skicka rätt produkt till rätt butik.

Redan nu har dock effekten av de analyser som Chico's har fått från SAS gjort ledningen mycket nöjd. Buettin förklarar:

– Vi satt i ett möte med chefen för ett av våra varumärken och vår ställföreträdande detaljhandelschef, och de var mycket imponerade av resultatet som marknadschefen redovisade.

– Vår ledning är oerhört intresserad av de insikter som vi får om kunden, var handlar hon och hur blev hon intresserad av varumärket. Det är ett fantastiskt tillfälle att tillsammans med marknadscheferna se hur arbetet realiserades, säger White.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Chico's

Affärsproblem:

Att minska tiden som krävs för att skapa marknadsföringskampanjer, få en sammansatt syn på kunden över olika varumärken och få insikter om strategi och segmentering.

Lösning:
SAS® OnDemand: Marketing Automation.
Bransch:
Detaljhandeln. Chico's FAS Inc är en specialiserad återförsäljare av sitt eget märke; kläder, underkläder, accessoarer och presentartiklar. Bolaget driver över 1074 specialaffärer och 651 butiker.
Resultat:
Modeller som tidigare tog 30 dagar att slutföra externt kan nu göras på fyra dagar. Tredubblad effektivitet i att vinna tillbaka förlorade kunder. Nyvunna insikter kring de kunder som köper flera olika varumärken från Chico's, ledde till mer framgångsrika kampanjer.
Citat:

"Med SAS har vi lyckats identifiera högintressanta varukategorier utifrån tidigare transaktioner samt presentera ett erbjudande som är relevant för just den varukategorin."

Charlie White
Biträdande chef
Customer Relationship Marketing