konsulttjänster / Premium support

Premium Support

Som Premium Support-kund säkerställer ni att värdet av er gjorda investering i SAS programvara maximeras. Erbjudandet skräddarsys utifrån din organisations unika behov och paketeras till ett årligt fast pris vilket förenklar budgetprocessen. Ni får tillgång till namngivna och dedikerade SAS-resurser som proaktivt och kontinuerligt arbetar nära er.
Ditt behov av tjänster kan förändras under året. Därför finns en flexibilitet i att både byta tjänster inom avtalet samt att kunna köpa till ytterligare tjänster till ett förutbestämt pris.

Exempel på tjänster i erbjudandet:

 • Technical Account Manager, TAM,  är er namngivna och dedikerade rådgivare som, utöver god kunskap om SAS programvara, har insyn i er tekniska miljö och hur ni använder SAS programvara idag. TAM kan därmed bidra med att ytterligare skapa mervärde med SAS mjukvara i er organisation. TAM genomför regelbundna möten och samordnar de resurser som behövs för att stödja er
 • Business Account Manager, BAM, är er namngivna och dedikerade verksamhetsinriktade rådgivare. BAM har insyn i er affärsverksamhet och de utmaningar som ni står inför och kan därmed ge rekommendationer om hur ni med hjälp av er SAS-miljö kan effektivisera ert arbetssätt ytterligare
 • Konsulttjänster. Ert behov under avtalsperioden styr både vilka tjänster som levereras och vilken person som utför det. Exempel på konsulttjänster är expertstöd i dataintegration, rapportering, metadatahantering, säkerhet, installation, sizing och arkitektur
 • Premium Support Workshop. Skräddarsydd workshop efter er organisations behov
 • Support på plats. Det finns möjlighet att SAS-personal åker ut till er för att lösa supportärenden på plats
 • Support under kritiska perioder utanför ordinarie arbetstid för de tillfällen då er organisation behöver extra stöd, exempelvis vid en planerad uppgradering
 • Regelbundna statusrapporter avseende både öppna support ärenden och tidigare lösta (inklusive ärendebeskrivning, när de rapporterades,samt hur de löstes)
 • SAS Forum Sverige och SAS Global Forum. Fritt inträde för ett antal deltagare
 • Ett angivet antal utbildningsdagar som kan disponeras under avtalsperioden
   


  SAS® Premium Support Service  

   
    The SAS® Premium Support Service works as an extension of your company's internal resource, providing you with superior levels of business support and personal attention from a dedicated, specialist team for a fixed annual fee.
   
  Download Packaged Service Brief  
       
   


  SAS® Premium Support Service - Bundle 1

   
     
  Download Packaged Service Brief  
       
   


  SAS® Premium Support Service - Bundle 2 

   
     
  Download Packaged Service Brief