Karriär / Utmärkelser 2008

Skarpare affärsfokus ökar trivseln

SAS Institute får utmärkelse som Sveriges bästa arbetsplats 2008

SAS Institute, ledande på beslutstödssystem och affärsanalys, har för andra året i rad utsetts till Sveriges bästa arbetsplats bland organisationer med upp till 250 medarbetare av Great Place to Work.  Genom ett ökat affärsfokus med tydliga ansvarsområden och befogenheter och rätt man på rätt plats har SAS Institute skapat en arbetsplats där medarbetarna trivs och kunderna blir nöjda.

-  Jag har jobbat hårt med organisationen för att medarbetarna ska få de bästa förutsättningarna att göra ett så bra arbete som möjligt för våra kunder. Att vi återigen har blivit utsedda till Sveriges bästa arbetsplats ser jag som en bekräftelse på att arbetet har lyckats, säger Liselotte Jansson, vd på SAS Institute i Sverige.

Great Place to Work Institute utser varje år landets bästa arbetsplatser, baserat på medarbetarnas relation till ledningen, sitt arbete, organisationen och varandra.

Liselotte Jansson kom in som vd på SAS Institute 2006 och har sedan dess genomfört en omfattande transformation av organisationen i syfte att skärpa sälj- och kundfokus för att tydliggöra SAS Institutes kompetens på sofistikerad affärsanalys för Bank & Finans, Tillverkande Industri, Detaljhandel och andra branscher. Liselotte har lång erfarenhet från bankvärlden och tog därifrån med sig sitt affärsfokus in på SAS Institute.

-  Nu är det uppenbart att förändringarna ger resultat. Medarbetarna har blivit bättre på att identifiera kundernas behov av avancerade beslutsstöd och affärsanalys och på att kommunicera affärsnyttan till kunderna i stället för att prata teknik, säger Liselotte Jansson.

SAS Institute erbjuder sina kunder avancerade lösningar som från befintliga datamängder ger svar på frågor om såväl nutid som framtid. Därigenom kan kundföretagen öka sina framgångar genom bland annat minskade kapitalförluster, minskad risk för bedrägerier, ökad kundlojalitet, minskade lagerkostnader samt en ökad försäljning och vinst.

-  Vi vill att våra kunder ska se på oss som partners och rådgivare. För att leva upp till denna position måste vi ha en organisation som ger medarbetarna möjlighet att löpande tillgodogöra sig ny kunskap, erfarenhet och kompetens, säger Liselotte Jansson.

Som vd ser hon som en av sina viktigaste uppgifter att kommunicera visioner och mål i organisationen så att alla styr åt samma håll. Ett av hennes första initiativ var att plocka bort ledningsgruppen och flytta ned besluten i linjen. Den platta organisationen har lett till att alla känner sitt ansvar och till en laganda där alla känner sig delaktiga. 

-  Alla i organisationen måste också vara synliga och känna sig bekräftade. Jag gör mitt bästa för att uppmärksamma hur alla i sina respektive roller bidrar till företagets framgångar, säger Liselotte. 

Under sin tid som vd har Liselotte också jobbat med att få rätt man på rätt plats. SAS Institute består idag av ett team där alla medarbetare har uppgifter som matchar deras kompetens och där de erbjuds interna karriärvägar.

Liksom 2007 har SAS Institute även i år erhållit Great Place to Works delutmärkelse "Respekt" för bästa balans mellan arbete och fritid.

Bakom denna ligger en uttalad strategi att behandla medarbetarna med respekt och att se dem som hela människor. Några exempel på detta är att
SAS Institute erbjuder 35 timmars arbetsvecka, flexibel arbetstid med frihet under ansvar, stöd för att arbeta hemifrån, regelbunden friskvård, egen kock/restaurang, olika hälsoprogram, fri sjukvård etcetera.

- Denna helhetssyn i kombination med en intellektuellt stimulerande arbetsmiljö och det ökade affärsfokuset gör det möjligt för oss att lyckas som ett team, säger Liselotte Jansson.