Karriär / Utmärkelser 2007

SAS Institute på första plats

För fjärde året i rad placerar sig SAS Institute på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser. I år blir det en förstaplats på listan med organisationer med färre än 250 medarbetare. Det är en mycket välförtjänt förstaplats eftersom allt de gör syftar till att främja medarbetarnas möjligheter att utnyttja sina potentialer.

Plattast möjliga organisation ger medarbetarna nya möjligheter
I januari 2007 genomfördes en omvälvande organisationsförändring som innebär att alla beslut ska tas i linjen, d v s mellan VD och den chef/grupp som beslutet berör. Det finns inte längre någon traditionell ledningsgrupp utan det finns en chefsgrupp i vilken alla med någon typ av chefsansvar ingår. Syftet med den är att se till att alla har nödvändig information. 

För att möjliggöra denna förändring har SAS Institute rekryterat alla nya chefer som behövdes internt. De är fullt medvetna om att högkonjunktur råder i IT-branschen just nu så de har ansträngt sig för att behålla sin personal. De menar att de inte kan få bättre chefer än de som funnits i verksamheten sedan tidigare. Det bidrar också till en ännu starkare teamkänsla.

De som blivit chefer i den nya organisationen har genomgått ett sex månader långt utvecklingsprogram. Det är indelat i sex block, ett per månad. Varje chef har formulerat sina egna mål som de har fått godkända av VD. Cheferna har sina egna coacher som de träffar en gång per månad. De får uppgifter att lösa från gång till gång. SAS Institute säger att det är en fantastisk upplevelse att se cheferna växa från vecka till vecka.

Det är inte bara cheferna som växer, utan alla medarbetare. Dessa påverkas direkt av vad cheferna har lärt sig och vissa av övningarna som cheferna går som en del i sitt utvecklingsprogram involverar även deras medarbetare.

Mer ansvar och mer balans mellan arbete och fritid
I många organisationer innebär mer ansvar oftast längre arbetsdagar, mer stress och sämre balans mellan arbete och fritid. På SAS Institute har de noga arbetat igenom detta genom att före organisationsförändringen studera arbetsprocesserna och att effektivisera dessa. Tack vare ledarutvecklingsprogrammet är nu mötena mer effektiva, de fokuserar på det som är viktigast och cheferna har blivit bättre på att delegera. Det senare bidrar också till att alla medarbetare får utvecklas. 

SAS Institute arbetar också aktivt för att medarbetarna ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. De har 35-timmars arbetsvecka, flextid och alla möten läggs inom ramen för normal arbetstid. Inga möten ska sluta efter kl 16 för att föräldrar som har barn att hämta på dagis ska kunna göra det utan att känna att de måste gå tidigare.

Ett mycket allsidigt hälsoarbete
SAS Institute har sedan 2001 mycket aktivt arbetat med friskvård. De var en av de första företagen i Sverige som blev hälsocertifierade av Korpen. De erbjuder varje år ett brett utbud av olika aktiviteter, så att alla kan hitta något, t ex styrketräning, stegmätning, sluta-röka-kurser, Viktväktarna, löpning, yoga och prova-på-dagar. För att hjälpa medarbetarna att äta hälsosamt, har de en egen restaurang med egen kock som lagar näringsriktiga luncher till ett reducerat pris.

Om en medarbetare trots allt blir sjuk finns avtal med ett företagshälsovårdsföretag. Det innebär obegränsad tillgänglighet för medarbetaren själv och för dennes familjemedlemmar till självkostnadspris, barnen går gratis. För dem som behöver det, finns också psykologisk hjälp och mentorer att tillgå. Skulle en medarbetare bli långtidssjukskriven, är SAS Institutes policy att inleda rehab-arbetet genast och inte vänta rehab-utredningen efter fyra veckor som Försäkringskassan föreskriver. Företaget menar att tiden är en avgörande faktor för att få medarbetaren tillbaka till arbetet så snart som möjligt. Arbetet genomförs i nära samarbete med företagshälsovården. SAS Institute's övertygelse är också att det är viktigt att hålla kontakt med medarbetaren, eftersom de har märkt att det minskar de psykologiska barriärer som kan uppstå för att komma tillbaka till arbetet. De har lyckats till 100% att få tillbaka de medarbetare som varit långtidssjukskrivna. Idag har SAS Institute inte någon långtidssjukskriven och deras sjukfrånvaro är endast 0,7%, vilket är ett resultat av det mycket målmedvetna hälsoarbete som de har bedrivit.

Sveriges Bästa Arbetsplatser 2007

MOTIVERING FÖR UTMÄRKELSE

Dimension: Respekt
Utmärkelsens namn: Balans mellan arbete och fritid
Vinnare: SAS Institute

Av Monika Elfström

Motivering

Företagets grundare säger "Om du behandlar medarbetarna som om de gör skillnad för företaget, så kommer de att göra skillnad för företaget". Det gäller bland annat att man ser på medarbetarna som människor och inte bara som en produktionsfaktor. Vinnaren av den här utmärkelsen har ett föredömligt program för friskvård såväl som sjukvård och rehabilitering av långtidssjukskrivna. Det är en del av att se till medarbetarnas balans i livet. Om jag är frisk så orkar jag med det ständiga läggandet av livspusslet bättre. Om jag blir sjuk är det viktigt att få rätt hjälp så snabbt som möjligt. Allt detta är vinnaren mycket bra på. En annan del av balansen i livet är den mellan arbete och fritid. Här gör vinnaren en mängd saker för att underlätta för medarbetarna. De har en arbetstid på 35 timmar/vecka och obligatoriska möten slutar senast klockan 16 så att alla har möjlighet att delta.

Friskvården går ut på att alla ska hitta något som kan hjälpa dem att må bättre. Det är allt från power-boxing och yoga till sluta-röka-kurser och Viktväktargrupper. Vinnaren erbjuder medarbetarna en generös företagshälsovård och om någon blir långtidssjukskriven startar de rehabiliteringsarbetet genast eftersom de anser att tidsfaktorn är avgörande för om medarbetaren ska komma tillbaka i arbete eller inte. De hälsodiplomerade av Korpen.

En annan del av balansen i livet är ju den mellan arbete och fritid. Här gör vinnaren en mängd saker för att underlätta för medarbetarna. De jobbar med frihet under ansvar, vilket gör att medarbetarna styr sin arbetstid och tar eget ansvar för sitt arbete. De har en arbetstid på 35 timmar/vecka. Samtliga medarbetare har flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta hemifrån. För dem är det viktigast att arbetsuppgifterna blir gjorda och uppsatta deadlines hålls än att mäta exakt antal arbetstimmar. Företaget bekostar bredbandsuppkoppling för alla som behöver det för att möjliggöra arbete från hemmet. Obligatoriska möten slutar senast klockan 16 så att alla har möjlighet att delta. 

När det gäller föräldraledighet är de väldigt flexibla så det är fullt möjligt att vara hemma så länge man önskar, de utgår från individen och försöker hitta en lösning som kan passa medarbetaren och dennes familj och fungera för företaget. Många väljer att förlänga ledigheten och samtidigt jobba visstid. 

99% av medarbetarna svarar "sant" eller "ofta sant" på påståendet "Jag har möjlighet att ta ledigt från arbetet då jag behöver" och 93% att "Medarbetare uppmuntras till att ha balans mellan arbete och fritid". 

Sveriges Bästa Arbetsplatser 2007

MOTIVERING FÖR UTMÄRKELSE
Dimension: Trovärdighet
Utmärkelsens namn: Bästa internkommunikation
Vinnare: SAS Institute
Av Monika Elfström

Motivering

De har en mängd olika former för möten mellan ledning och medarbetare - allt från VD:s personliga nyhetsbrev till möten i den nyligen skapade chefsgruppen. Det unika som vinnaren av utmärkelsen har gjort är att de har avskaffat den traditionella ledningsgruppen. Syftet med det är att all information ska finnas och alla beslut ska fattas så nära medarbetarna som möjligt. Alla beslut tas i linjen, d v s mellan VD och den chef/grupp som beslutet berör. I den nya chefsgruppen ingår alla med någon typ av chefsansvar och det gör att det endast finns en nivå mellan medarbetarna och VD, vilket borgar för en mycket öppen och ärlig kommunikation. 95% av medarbetarna svarar "sant" eller "ofta sant" på påståendet "Jag får ett rakt och ärligt svar när jag ställer en förnuftig fråga till ledningen".

VD skriver ett par gånger i månaden ett personligt nyhetsbrev som läggs ut på intranätet. För att främja den öppenhet de har uppmuntrar VD ständigt alla att komma till henne med tankar och idéer för att undvika "snack i korridorerna". Varje fredag äter de frukost tillsammans och en gång i månaden har de ett informationsmöte samtidigt. Då berättas om pågående affärer, aktuellt resultat, internationella nyheter, "best practices", interna utmärkelser m m. Vem som helst kan hålla en presentation och det är öppet för frågor och diskussion om det som avhandlas. 

På samma sätt har varje arbetsgrupp möte var fjärde vecka då avdelningschefen informerar sin personal och bjuder in till diskussion. Medarbetarna har också enskilda samtal med sina chefer, t ex i form av coachingsamtal för säljarna.

Det unika som vinnaren av utmärkelsen har gjort är att de har avskaffat den traditionella ledningsgruppen. Syftet med det är att all information ska finnas och alla beslut ska fattas så nära medarbetarna som möjligt. Alla beslut tas i linjen, d v s mellan VD och den chef/grupp som beslutet berör. I den nya chefsgruppen ingår alla med någon typ av chefsansvar och det gör att det endast finns en nivå mellan medarbetarna och VD, vilket borgar för en mycket öppen och ärlig kommunikation. 

Deras organisation är dock så platt att varje medarbetare dagligen kan prata med någon ur chefsgruppen eller direkt med VD. De har en tydlighet att man som anställd alltid kan gå direkt till en ledningsperson och att det uppskattas om man har egna idéer eller förslag. 

Kontaktpersoner:

Liselotte Jansson, VD

Tel nr vxl: 08-52 21 70 00