Produkter & Lösningar / Tillgång & Efterfrågan

Tillgång & Efterfrågan

Automatiserad prognostisering kombinerad med kraftfull analys ger full förståelse för den påverkan som trender, säsongsvariationer och kampanjer har på försäljningen.

  • Automatiserat val av bästa statistiska modell för varje enskild produkt med stöd för en eller flera produkthierarkier eliminerar manuellt arbete och ger ökad prognossäkerhet.
  • Händelsestyrd modellering. Skapa modeller som låter dig förutse försäljningsökningar i samband med sälj- och marknadsföringskampanjer samt andra aktiviteter. Välj mellan flera olika typer av händelser - temporär förändring, nivåjustering m.fl., och kampanjer som är tillfälliga eller säsongskampanjer.
  • Kausala faktorer. Den statistiska modellen tar hänsyn till faktorer såsom oljepris, valutakurser och olika typer av index.
  • What-if analys. Utvärdera avvikelser i din tidigare försäljning och planera för kommande aktiviteter. Simulera t.ex. effekten på försäljningen om rabattnivåerna varieras.
  • Konsensus prognostisering. Via workflowsystem kan alla avdelningar ge sin prognosinput så att en viktad gemensamt accepterad prognos skapas för hela företaget.
  • Övervakning och rapportering. Gällande prognoser övervakas och om prognosavvikelserna blir oacceptabelt stora, skickas med automatik en alert till den som är prognosansvarig för produkten ifråga. Dessutom uppdateras prognosmodellen så att en önskvärd prognossäkerhet uppnås.

 Läs mer om "SAS Demand-Driven Forecasting" 

 Starta en "Interactive Tour for SAS Forecasting Solutions"  

Vill du veta mer?

Ring oss på telefon 08-52 21 70 00 eller kontakta oss elektroniskt.