Produkter & Lösningar / Media

Media

Mediachefer upplever en total förvandling av hela branschen. Deras målgrupper har inte bara börjat söka nya media, utan också fått nya förväntningar på omedelbar, relevant och anpassningsbar information, krav som ställs nu även på traditionella media.

Denna omvandling gör att traditionella media nu går en balansgång mellan gamla och nya sätt att driva verksamheten. Nya format och media dyker ständigt upp som starka konkurrenter. Mediachefer är tvungna att fatta strategiska beslut vad gäller digitalisering, distribution, innehållshantering, prenumerationer och annonsering. De granskar sin intäktsgenerering och sina prenumerantstrategier för att förstå kundernas krav och förväntningar. För att hålla sig på toppen måste mediaföretag, oavsett storlek - allt från företagsjättar, interaktiva webbsajter och kabelbolag till tidningsförlag och filmbolag - tygla den information som finns i deras kund- och verksamhetsdata.

SAS Institute erbjuder teknik och lösningar som kan anpassas till den variationsrika mediabranschen och hjälpa er lösa ert företags unika problem samtidigt som ni bygger vidare på de teknikinvesteringar ni redan har gjort. Med SAS kan ni maximera vinsten inom många områden.

Subscriber intelligence
För att nå, behålla och skapa merförsäljning hos kunderna måste ni erbjuda dem det de vill ha. Med SAS kan ni få insikt om era kunders preferenser, beteenden och ouppfyllda behov i ert dagliga arbete via sofistikerade analysverktyg. Dessa analyser, tillsammans med god kampanjhantering, gör det möjligt att leverera effektivare marknadskommunikation och förbättra lönsamheten i ert arbete med kunderna.

SAS Institute tillhandahåller prenumerantinformation och prisbelönt kampanjhantering för alla branschsektorer, antingen som in-house kundinformationslösningar eller som en värdlösning.

Omsättnings- och prenumerationsprognoser
Dagens ekonomi förvärrar pressen på förlag att få fram korrekta prognoser för prenumerantnivåer och lösnummerförsäljning. Denna prognosprocess tjänar som bas för beslut om distribution, reklamkampanjer, materialplanering, annonsutvärderingar, och slutligen företagets ekonomiprognoser. Ju korrektare prognoserna är desto bättre blir resultatet.

SAS Institute ebjuder den bästa prognostekniken med en rad funktioner för:
. tidsserieanalyser och prognostisering
. ekonomi- och systemmodellering
. finansiell analys och rapportering.

Bibehålla webbplatsbesökare
Även det mest etablerade varumärke står idag inför aldrig tidigare skådade hot från Internet, med dess omedelbara, personanpassade och interaktiva möjligheter. Traditionella pålitliga regler ifrågasätts i och med att geografi och tvåvägskommunikation inte längre är något hinder. Dessa regler ersätts nu snabbt med annonsbakslag, mindre skärmar och mobilitet. Detta gör att alla media- och underhållningskanaler på nätet tittar noga på strategier för att förbättra direktrelationerna med kunderna. SAS tillhandahåller webbplatsintelligens med Web analytics solution.

Effektivare annonsering
För att behålla konkurrensfördelarna måste marknadschefer fatta snabbare och smartare inköpsbeslut och kunna motivera inköpen - med en grund i faktisk kunskap snarare än magkänsla. Problemet är att det finns så mycket data på så många plattformar att det är svårt att komma åt, hantera och analysera dessa data för att identifiera ett visst mediums köpkraft.

SAS Institute hjälper er förstå er målgrupps motivation och beteende, så att ni kan utvärdera sannolikheten för att de kommer att vara mottagliga för era erbjudanden. Ett annat sätt att främja kundlojaliteten och kundtillfredsställelsen är via effektivare och mer målinriktad marknadskommunikation. SAS Institutes dataintegreringsteknik gör det möjligt att komma åt data från alla källor och plattformar och rensa dem så att en enhetlig bild av verkligheten ger en korrektare och mer tillförlitlig analys. SAS Institutes text mining gör också att er annonsavdelning kan gruppera, undergruppera och matcha en målgrupp med dess kundannonsörs exakta målsegment.

Andra fokuserade lösningar
Vi erbjuder andra fokuserade lösningar som tacklar specifika behov inom varje segment i mediabranschen, från leverantörskedjeanalys och resultathantering till personalhantering och Sarbanes-Oxley compliance.

 Läs mer om "SAS for Media"

Vill du veta mer?

Ring oss på telefon 08-52 21 70 00 eller kontakta oss elektroniskt.