Produkter & Lösningar / Läkemedelsindustrin

Läkemedelsindustrin

Läkemedelsindustrin står inför stora utmaningar såsom prispress, dyra utvecklingskostnader och få presumtiva storsäljare. Fokus ser ut att bli på personaliserad medicin - rätt medicin till rätt patient.

Vi erbjuder en mängd lösningar för läkemedelsindustrin, vilka möter behoven under ett läkemedels hela livscykel; från upptäckt och utveckling, till produktion, försäljning, marknadsföring och administration. SAS Institute är det enda företaget som erbjuder end-to-end lösningar, inom läkemedelsindustrin vilket gör det möjligt för läkemedelsproducenter att styra affärsprocesser mer effektivt.

SAS Institute kan erbjuda bland annat följande lösningar för läkemedelsindustrin:

 

SAS Institute har ett djupt engagemang i att utveckla data standarder inom life science. SAS Institute har utvecklat teknologi för att ge support till de framväxande Clinical Data Interchange Standards Consortium (CDISC) data modellerna.

 Läs mer om "SAS for Life Sciences" 

Vill du veta mer?

Ring oss på telefon 08-52 21 70 00 eller kontakta oss elektroniskt.