Produkter & Lösningar / Eftermarknad

Eftermarknad

SAS® Service Parts Optimization

Ger dig möjligheten att prognostisera kortsiktigt, för nya reservdelar, och för reservdelar för produktens hela livscykel samt att optimera lagerhållingen av reservdelar också i ett nätverk av lager. Lösningen innehåller flertalet prognostiseringstekniker inklusive tidsserieprognostisering, tekniker för kausala samband baserat på faktorer såsom hur mycket en produkt använts och hur spridd den är. Data Mining och klustringstekniker används för långsiktig efterfrågprognostisering. Användargränssnittet förenklar för både nybörjare och erfarna prognostiserare att snabbt, korrekt och automatiskt producera miljontals prognoser till grund för bättre planering och hantering av reservdelar, lager och processer.

  • Lageroptimering - Möjliggör en beräkning av optimala lagernivåer och policys baserat på de begränsningar som användaren anger såsom servicenivåer, ledtider och kostnader. Detta möjliggör för organisationen att upprätthålla hög servicegrad och optimala lagernivåer samtidigt som de totala kostnaderna hålls nere, inkluderat orderkostnader och lagerhållnings-kostnader. Lösningen inkluderar en optimeringsalgoritm som snabbt beräknar policies för hierarkiska lager i flera nivåer för stora supply-chain nätverk. Lösningen genererar också optimerade order som kan skickas iväg direkt till leverantör.
  • Scenarioanalys - Användarna kan själva enkelt skapa sina optimeringsscenarier. Detta möjliggör analys av supply chain nätverket genom att titta närmare på problemområden för att optimera nätverket. Det ger också möjlighet att förändra variablerna i påfyllningspolicyn för att kunna fatta bättre beslut. Användarna kan enkelt välja nätverk, reservdel, servicenivå, ledtid för återförsäljare etc. och lösningen identifierar vilken påverkan det får på de utvalda scenariernas effektivitet och kostnad. Service Parts Optimization är fullständigt skalbar vilket gör det möjligt att snabbt producera alternativa scenarier för flertalet artiklar.
  • Rapportering och Larm - Service Parts Optimization innehåller ett antal standard- och ad hocrappporter med varningar som bland annat visar förhöjda lagernivåer, artiklar som är slut på lager och rekommenderade förändringar i ordermängder för vissa artiklar. Lösningen har en inbyggd dashboard för att tydliggöra rapporteringen av hur det går för olika delar av företaget. Övrig Business Intelligencefunktionalitet inkluderar styrkort för KPI:er, drillbara vyer, ögonblicksbilder m.m.

  Läs mer om "SAS Service Parts Optimization"


SAS® Warranty Analysis

Minska garantikostnaderna och förbättra produktkvaliteten genom analys av inkommande reklamationer, vilket ger tidigare upptäckt av allvarliga problem. Dessutom minskas det manuella arbetet i form av datainsamling genom att processen automatiseras.

Med SAS Warranty Analysis får Du hjälp att:

  • Integrera och klassificera stora volymer av bl.a. reklamationsdata inkl. textbaserad information, t.ex. serviceorder, från flertalet datakällor - till en enhetlig databas som är anpassad för analys av garantidata, identifiering av produktproblem och rapportering.
    Analysera garantidata och skicka varningar om prioriterade problem till rätt person - med hjälp av automatiserad prediktiv analys får du kunskap om identifierade problem, som växer i omfattning. Du kan också identifiera bedrägerier, upptäcka potentiella problem och hitta orsaken till problemen.
  • Få tillgång till rapporter, som ger viktig information i ett format som Du kan förstå utan att vara statistikexpert.
  • Prioritera vilka problem som skall åtgärdas först genom att jämföra den prognostiserade garantikostnaderna för respektive problem.
  • Avslöja bedrägliga krav och dessutom identifiera framtida möjligheter att spara pengar på service i framtiden.

 Läs mer om "SAS Warranty Analysis" 

Vill du veta mer?

Ring oss på telefon 08-52 21 70 00 eller kontakta oss elektroniskt.