Produkter & Lösningar / Detaljhandel

Detaljhandel

Förutsättningarna för detaljhandeln har förändrats. Tidigare kunde verksamheten inom detaljhandeln styras genom handlarens instinkt och intuition, eftersom handlaren ofta inte bara kände till kundernas namn utan även deras köpbeteende, demografi och säsongstrender, produktpreferenser och med stor sannolikhet framtida inköp. Globalisering, deflation, förändring av kundernas förväntningar och många olika säljkanaler har samtliga gjort marknaden för detaljhandeln mer intensiv med en hårdare konkurrens. Det traditionella tillvägagångssättet att förlita sig på magkänslan eller att använda sig av historisk data från enkla applikationer som underlag för beslutsfattande är inte längre tillräckligt. Idag krävs att handlaren kan erbjuda rätt produkter till rätt kunder i rätt tid för att generera försäljning.

För att kunna uppnå förväntat slutresultat och fatta optimerade beslut om supply chain behöver handlarna tillgång till analyserad data. Handlarna måste ha tillgång till data med avseende på kunder, produkter, transaktioner, logistikflöden samt den operativa verksamheten.

Handlarna har ofta tillgång till stora mängder kund- och butiksdata som samlas in via olika kanaler och ofta är de lagrade i skilda databaser och system. Utifrån denna data måste en handlare många gånger fatta viktiga beslut med avseende på fördelning av varor, lagerpåfyllnad, kampanjer, bemanning och andra aspekter av verksamheten. Då all denna data ofta är lagrad i skilda system blir beslutsunderlagen många gånger ofullständiga och inkonsekventa, vilket kan leda till beslut som kanske är optimala för en del av verksamheten men inte verksamheten i sin helhet, vilket i sin tur kan bli kostsamt för organisationen.

SAS Institute tillhandahåller flera branschspecifika lösningar för detaljhandeln. Dessa lösningar kombinerar detaljhandelsexpertis, best practices, processer och metoder med datahantering och möjligheter för analyser. SAS Institutes och Marketmax lösningar täcker hela affärsprocessen inom detaljhandeln:

Senast i raden av lösningar är SAS Retail Intelligence Solutions - en portfölj av integrerade lösningar anpassade för detaljhandeln. Lösningarna består av delar från samtliga ovan angivna lösningskategorier.

De anpassade lösningarna för detaljhandeln ger värdefull insikt om kundbeteende, varufördelning och lager, kostnader för försörjnings- och distributionskedjor och kampanjer. Handlarna kan nyttja denna kunskap till att formulera affärsstrategier och nyckeltal för butiker, produkter, och kampanjer, samtidigt som både kundnöjdheten och lönsamheten maximeras för organisationen som helhet.

 Läs mer om "SAS for Retail" 

Vill du veta mer?

Ring oss på telefon 08-52 21 70 00 eller kontakta oss elektroniskt.