Produkter & Lösningar / Bank och Försäkring

Bank och Försäkring

SAS Institute har sedan sin etablering i Sverige 1986 arbetat nära den finansiella sektorn. Alla Sveriges större banker och försäkringsbolag fattar dagligen beslut på underlag från SAS Institute. 

SAS Institute erbjuder en mängd intressanta lösningar för Bank och Försäkring:

 Läs mer om "SAS Solutions for Banking" 
Anti Money Laundry, Credit Scoring, Customer Retention, Fraud Detection, Marketing Automation, Operational Risk, Performance Management, Risk Management och Web Analytic Services

 Läs mer om "SAS Solutions for Insurance" 
Claims Prediction, Cross-Sell/Up-Sell, Customer Retention, Marketing Automation, Performance Management, Risk Management, Segmentation Management och Web Analytic Services

Vill du veta mer?

Ring oss på telefon 08-52 21 70 00 eller kontakta oss elektroniskt.