Universitet & högskolor / undervisning & forskning

Undervisning & forskning

SAS i klassrummet
Ett av de främsta målen med Academic Initiative är att öka kunskaperna om SAS Institute på universiteten. SAS Academic Initiative representerar den support vi kan ge lärare, professorer och studenter i undervisningen. SAS Institute har traditionellt haft en stark representation inom medicin, statistik och evolutionär forskning i Sverige. Men med introduktionen av SAS Enterprise Guide (Point-and-Click portal in i SAS) och ett kontinuerligt behov för universitet att erbjuda studenter uppdaterad och marknadsledande mjukvara kommer vi att kunna erbjuda än fler professorer och lärare att inkludera SAS i sin agenda.

SAS digitala kursbibliotek
Biblioteket (som är på engelska) består idag av kurser inom fem olika ämnesområden. Här finns även datasets, forskningsrapporter, statistiska applikationer Case-studier, föreläsningsanteckningar med mera. Det finns även möjlighet att anmäla sig till onlinekonferenser med olika teman. Alla har fri tillgång till allt material och det går även bra att bidra med egna kurser eller ta hjälp av eller utbyta kod i Coders Corner. Läs mer.

SAS Academic Trainers Kit 
SAS Academic Trainers Kit förser högskolor och universitet med kursmaterial, föreläsningsanteckningar, Power Point och data sets för fler än 80 olika kurser. Du kan använda materialet som det är eller sammanfoga utvalda delar av det i enlighet med din institutions inriktning. Kurserna baseras bland annat på Enterprise Guide, Enterprise Miner, SAS Stat m.fl.

En komplett lista över tillgängliga kursförpackningar finns här. 
Om du önskar beställa ett utbildningskit, skicka ett mail till Henrik Forsell
 

Seminarier/gästföreläsningar
Kan SAS Institute ge ett tillskott i din utbildning? SAS Institute Sverige kan erbjuda föreläsningsserier med följande teman:

  • Financial Intelligence
  • Human Captal Management
  • IT Management
  • Risk Management
  • Strategic Performance
  • Supplier relationship
  • Customer intelligence  
  • Supply chain intelligence
  • Strategic performance management
  • Data warehouse

Läs mer om SAS lösningar