Universitet & högskolor / SAS Institute Trainee Program

SAS Institutes Trainee program

- 24 månader som varvar teori med praktik

SAS Institutes traineeprogram vänder sig till nyutexaminerade och studenter som har ett genuint intresse för IT och vill göra karriär som Affärsanalyskonsult.

Vi förväntar oss kandidater som är engagerade och motiverade att genomföra hela programmet och sedan ser sig i en framtida roll att vara expert inom affärsanalys. Programmet omfattar 24 månader där du får möjlighet att varva teori med praktik. Under hela utbildningen kommer varje trainee ha stöd av personlig coach och flertalet mentorer för att ni på bästa sätt skall nå målet med programmet. 

Projekten inom affärsanalys stöds av tre huvudinriktningar. Konsultrollerna är inom "Data Management & Data Integration", "Statistik & Analys" och "Applikationsutveckling & Business Intelligence". Dessa tre roller arbetar nära varandra för att få ut snabba värden ur våra kunders beslutsstödsystem.

SAS Institutes Trainee Program är indelad i tre block.

  • Block 1 "Grundutbildning" - har en intensiv utbildning i grundläggande SAS systemutveckling och verktyg.  Sedan sker vidareutbildning i respektive huvudområde. Utbildningarna sker i klassrum och i självstudier med certifieringar. 
  • Block 2 "Projekt och metodik" - har inriktning mot utveckling i metoder och träning inom projekt och konsultmässighet. Här får du arbeta med erfarna konsulter, du utvecklar de färdigheter som krävs för att arbeta som en SAS-konsult inom affärsanalys.
  • Block 3 "Affärsanalys konsult" - sträcker sig under sista året då traineen går in i aktuella affärsanalysprojekt. Här fördjupas din insikt och tekniker. Applicering av egna erfarenheter från block 1 och 2 in i kundsituationer kommer tillföra uppdaterad kompetens till dagens behov av affärsanalys.


SAS Institute Traineeprogram

 Läs vad våra trainees tycker

För frågor om Traineeprogrammet kontakta Patric Hellgren, programansvarig SAS Institute Trainee Program: patric.hellgren@swe.sas.com