Universitet & högskolor / student

Student Student Student Student

På dagens arbetsmarknad blir det allt viktigare att skaffa sig olika former av kvalifikationer. Oavsett om du befinner dig i början av din karriär eller om du är i slutet av dina studier är kunskaper om hur analytiska IT-system används i arbetslivet mycket meriterande. Besitter du SAS-kompetens på arbetsmarknaden idag är du eftertraktad, och genom att skaffa dig kunskap om vilka utmaningar många större företag står inför kan du få god insikt i analytiska och affärskritiska utmaningar på ditt första jobb. Kompetensen kan till och med vara det som särskiljer dig från andra arbetssökande. Detta oberoende av om du studerar ekonomi, redovisning, programmering, medicin eller IT för att nämna några inriktningar.

SAS-kompetens är efterfrågad!
Ett säkert sätt att differentiera sig på den hårdnande arbetsmarknaden är att lära sig grunderna i SAS. Titta gärna själv på de ledande jobbsiterna och jämför efterfrågan på SAS med andra klientbaserade statistikleverantörer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skall du skriva magisteruppsats? 
SAS Fellowship Program erbjuder gratis mjukvara
Om du planerar att skriva din magisteruppsats får du gratis licensera den SAS programvara du behöver. Du anger endast uppgifterna om ditt universitet, fakulteten, din handledare och inriktningen på uppsatsen.
SAS tillhandahåller gratis programvara under den tid du/ni planerar att skriva magisteruppsatsen.

SAS Ambassador Program
Studenter som väljs som SAS ambassadörer ges en unik möjlighet att presentera sina arbeten på SAS Forum International för experter, företagsledare från respektive bransch och sektor från Europa och Asien. Missa inte detta tillfälle om du söker internationella jobbkontakter. Varje år väljs endast fem arbeten ut. Syftet med SAS Academic Program är att bidra till den akademiska arenan med relevanta värden som kan användas under studierna, i en framtida karriär, eller i undervisningen. Idag har flertalet av Sveriges 250 största företag användning av SAS® kompetens. SAS Academic Program bygger en bro mellan den akademiska världen och näringslivet.