Universitet & högskolor / statistiska hörnan

Statistiska hörnan

I SAS Institutes begynnelse på 1970-talet var SAS Institute främst känt för sin avancerade användning inom statistiken. Nedan finner du statistiska länkar och en introduktion till statistik och programmering.

SAS® Enterprise Guide® är ditt menybaserade användarprogram där du blir guidad genom dina analyser medan SAS /STAT® m.fl. är dina programmeringsmoduler, som du får tillgång till genom den traditionella programeditorn. Nedan hittar du nyttiga länkar för bägge områdena som du kan använda i ditt dagliga analysarbete.

Nedan finner du tips på olika statistiska användningsområden från vår amerikanska hemsida(eng):

Tools & Tips
Få gratis tillgång till spännande information, nyheter, aktiviteter, tekniska tips.

 Samples from Technical Support Consultants (sas.com)
 Samples published in SAS Documentation (sas.com)
 Technical Tips Archive (sas.com)
 Whitepapers (sas.com)
 Software Downloads (sas.com)
 SAS Focus Areas (sas.com)

 
Statistik med SAS® Enterprise Guide
Här finner du den senaste informationen om SAS® Enterprise Guide. (sas.com)
 
SAS/STAT
SAS/STAT är SAS systemets grundläggande statistikmodul. Under följande länk finner du ett community med mängder av information och metodbeskrivningar. Läs mer (sas.com)
  
 
SAS/STAT dokumentation
Här finner du den senaste informationen om SAS/STAT. Läs mer (sas.com)
 
SAS/STAT böcker
På följande länk får du överblick på samtliga böcker som har skrivits för SAS/STAT. Läs mer (sas.com)
 
Explorativt 
SAS/INSIGHT är SAS dynamiska och explorativa analysmodul. Läs mer om analysmöjligheterna (sas.com)
 
SAS® Enterprise Miner 
Vad är egentligen data mining? Läs mer om hur Mining och var du kan nyttja SAS Enterprise Miner (sas.com)
 
SAS® Text Miner 
Vad kan man använda text mining till? Få inblick i möjligheterna (sas.com)
 
Statistiska exempel 
Statistiska ämnen förklaras genom exempel som är sammanfattade av Katrien Declercq och Valérie Boguia på SAS Belux.  (sas.com)