SAS Academic Program / Om SAS Institute

Akademiska Rötter

SAS Institute grundades 1976 i USA och hade då sju anställda som främst sålde ett statistikprogram de själva utvecklat vid sidan av ett universitetsprojekt. Programmet blev snart populärt då andra studenter med olika projekt hade liknande behov av statistisk dataanalys.
Idag är SAS Institute ett av världens största mjukvaruleverantör med fler än 10 000 anställda världen över.

Ända sedan begynnelsen har Dr. Jim Goodnight, en av ursprungsutvecklarna och idag Chier Executive Officer, varit angelägen om att underlätta både undervisning och forskning med hjälp av SAS Institutes programvara. Samma funktionalitet som en gång var basen för ursprungsmjukvaran är fortfarande basen i SAS idag, men idag har informationsbehovet markant förändrats med betydligt högre och mer avancerade krav på informationsanalys.

Att anpassa sig till en föränderlig miljö
Statistiska programvaror lämpar sig väl som en plattform för undervisning på universitet och högskolor, men näringslivet ställer idag mycket högre krav på analyser som måste integreras i betydligt större applikationssystem och lösningsområden samtidigt som analyserna blir mer komplexa, mer omfattande och måste göras allt snabbare. Den ökande komplexiteten medför högre krav på analysernas presentation och beslutsstödsrapporter. Det är i denna process SAS Institute är världsledande. (För mer information om SAS Institutes lösningar i näringslivet; titta på våra svenska och internationella referenshistorier.)

SAS Academic Initiative
SAS Institute har sedan företaget grundades varit angeläget om att bibehålla och utveckla de akademiska relationerna genom att kontinuerligt tillgodose universitet och högskolor med teknologi för ett kvalitativt lärande.

SAS Academic Initiative har till syfte att tillgodose marknaden med SAS-resurser genom att bygga allianser och partnerskap i ett nära samarbete med akademiska institutioner för att föra näringslivet och akademin närmare varandra.