ACADEMIC / Študenti

Získaj informácie o ponukách práce či stážach, kde uplatníš svoje znalosti SAS

Spoločnosť SAS má hlboké korene v oblasti vysokoškolského vzdelávania. SAS softvér bol pôvodne vyvinutý pred viac než 30 rokmi pre spracovanie poľnohospodárskych údajov na Štátnej univerzite v Severnej Karolíne. Dnes SAS podporuje výučbu a výskum na vysokých školách po celom svete, najmä v odboroch ako je podnikanie, manažment, ekonómia, štatistika, strojárstvo, psychológia, sociológia a ďalšie.

Kto tvorí SAS Academic Team?

Aj Vy by ste sa radi stali súčasťou SAS Academic teamu? Pre viac informácií nás kontaktujte na academic@svk.sas.com.

Spoznajte študentov, ktorí prijali ponuku stať sa súčasťou programu Academic a svoj voľnýčas trávia stretnutiami v SAS-e a prípravou rôznych aktivít pre univerzity.

Ondrej

Ondrej Dúžik 
Fakulta hospodárskej informatiky
EU, Bratislava

 1. Niektorí študenti považujú štatistiku za nudnú. Kedy ťa začala baviť? 
  Zaujalo ma najmä spojenie teórie a praxe v číslach, z ktorých sa dá získať neskutočné množstvo informácií, pričom veľa ľudí ich v nich nevidí – štatistici áno :-).

 2. Čo ťa motivovalo viac spolupracovať so SASom a stať sa členom Academic teamu? 
  Vidina spoznania zaujímavých a vplyvných ľudí z praxe a možnosť pomôcť iným študentom vybudovať si pozitívnejší vzťah k štatistike prostredníctvom rôznych pripravovaných aktivít.

 3. Ide o neplatenú spoluprácu, čo ti to prináša? 
  Množstvo užitočných skúseností spojených s organizovaním rôznych podujatí, množstvo výhod čo sa týka možnosti uplatnenia sa v praxi – beriem to ako investíciu do budúcnosti (ale je to veľmi príjemné trávenie voľných chvíľ).

 4. Máš zo všetkých skúšok v SASe "áčko"? Koľko predmetov si vlastne v SAS-e absolvoval? 
  Zatiaľ som absolvoval len predmet Regresná a korelačná analýza z ktorej bolo A. Momentálne je tu snaha o ďalšie pri predmete, Viacrozmerné štatistické metódy, no uvidíme :-).

 5. Aký je tvoj „dream job"? 
  Taký, pri ktorom budem môcť využiť svoje nadobudnuté odborné vedomosti a zručnosti, ale zároveň taký, pri ktorom budem môcť byť neustále v kontakte s ľuďmi – resp. viesť nejaké školenia pre mladých ľudí.

Juraj

Juraj Počuch 
Fakulta managementu
UK, Bratislava

 1. Niektorí študenti považujú štatistiku za nudnú. Kedy ťa začala baviť? 
  Štatistika ma začala baviť, pri riešeniach úloh z praxe, pri jej aplikáciách na reálne problémy a rozhodnutia, jej analytické využitie. Jednoducho, keď som si začal uvedomovať jej univerzálne využitie pri riešení analytických problémov.

 2. Čo ťa motivovalo viac spolupracovať so SAS-om a stať sa členom Academic teamu? 
  Hlavnou motiváciou bola perspektíva rozvoja svojich zručností, prípadná spolupráca v budúcnosti a nadväzovanie kontaktov s ľuďmi s podobnými zuáujmami ako sú moje.

 3. Ide o neplatenú spoluprácu, čo ti to prináša? 
  Poznanie spoločnosti SAS zvnútra, keďže mojou ambíciou je uplatnenie sa možno práve v nej. Navyše toto "partnerstvo" mi umožňuje zúčastňovať sa na mnohých akciách rozvíjajúcich moje schopnosti a týkajúcich sa štatistiky.

 4. Máš zo všetkých skúšok v SASe "áčko"? Koľko predmetov si vlastne v SAS-e absolvoval? 
  V SAS-e mám za sebou 2 semestre, pričom som mal aj B :-).

 5. Aký je tvoj „dream job"? 
  Taký, ktorý ma bude dlhodobo baviť a motivovať, poskytne mi možnosť rozvoja a sebarealizácie. Taký, pri ktorom budem vedieť, že som vytvoril pridanú hodnotu a nielen pre spoločnosť, v ktorej pracujem.

Natalia

Natália Baksová 
Fakulta managementu
UK, Bratislava

 1. Niektorí študenti považujú štatistiku za nudnú. Kedy ťa začala baviť? 
  Keď som si uvedomila jej využitie v praxi, že nejde len o nudné počítanie príkladov. Navyše si myslím, že znalosť štatistiky a SAS-u predstavuje pre študentov veľkú konkurenčnú výhodu. Pre mňa, ako študentku Fakulty Managementu UK bolo veľmi dôležité nájsť spôsob, ako sa svojimi schopnosťami odlíšiť od druhých. SAS pre mňa spojil príjemné s užitočným :-)

 2. Čo ťa motivovalo viac spolupracovať so SAS-om a stať sa členom Academic teamu? 
  Príležitosť stať sa členom SAS kolektívu, podieľať sa na aktivitách, ktoré Academic team vykonáva a taktiež možnosť dozvedať sa o pracovných ponukách z prvej ruky.

 3. Ide o neplatenú spoluprácu, čo ti to prináša? 
  Najmä možnosť zúčastňovať sa na rôznych školeniach, prednáškach a konferenciách, na ktoré by som inak nemala prístup a o ktorých by som sa možno ani nedozvedela. Takto sa navyše podieľam aj na ich organizovaní.

 4. Máš zo všetkých skúšok v SASe "áčko"? Koľko predmetov si vlastne v SAS-e absolvovala? 
  Absolvovala som dva povinné, jeden voliteľný predmet a bilancia je zatiaľ B A A :-).

 5. Aký je tvoj „dream job"? 
  Vzhľadom na to, že študujem manažment, tak by mal určite predstavovať spojenie manažárskych zručností a prácu so SAS-om.