ACADEMIC / Licencie

Novinka: SAS® OnDemand for Academics

SAS Slovakia prináša nové riešenie pre podporu výučby. Navyše zadarmo!

SAS OnDemend for Academics

SAS® onDemand for Academics predstavuje online model, ktorý používateľom prostredníctvom registrácie sprístupňuje softvér SAS v cloude na webe, a to cez pripojenie k vzdialenému hosťovskému SAS serveru. Študenti aj pedagógovia tak pre potreby výučby môžu získať okamžitý prístup k sotfvéru SAS cez užívateľsky príjemné, point-and-click klientske rozhranie. Všetci sú navyše oslobodení od náročných inštalácií softvéru a tiež od jeho údržby.

SAS® onDemand for Academics je poskytovaný zdarma tým akademikom, ktorí sa chcú naučiť používať SAS. Softvér je k dispozícii na zabezpečených serveroch v Heidelbergu (Nemecko), takže jeho použitie je pokryté nemeckými a predpismi EÚ na ochranu údajov. Použitie SAS onDemand for Academics umožňuje študentom získať non-stop prístup k najnovšej verzii softvéru SAS na ich domácich počítačoch všade, kde majú prístup k internetu.

Pre oblasť vzdelávania sú k dispozícii mnohé SAS aplikácie. Študenti sa môžu zdokonaľovať v analýze dát, štatistike, výskumných metódach, matematike, ekonomike, hĺbkovej analýze údajov (data miningu), modelovaní, vizualizácii dát a grafických výstupoch – to všetko v dynamickom a vizuálnom webovom rozhraní na platforme Windows-client.

Postup pre pedagóga:

 1. Vytvorte si svoj vlastný SAS profil (užívateľské meno a heslo) na SAS® OnDemand for Academics.
 2. Zaregistujte Váš predmet v KURZ profile (kde je potrebné zadať názov univerzity, predmetu, softvéra, uploadovať dáta a pod.)
 3. Stiahnite si softvér a inštalujte ho. Stačí zadať Vaše prihlasovacie meno a heslo a môžete ho začať používať.
 4. Informujte študentov o tom, ako si vytvoriť SAS profil a ako získať prístup ku konkrétnemu kurzu a softvéru.
 5. Zašlite, prosím, e-mail na academic@svk.sas.com, v ktorom uvediete názov predmetu, ktorý ste zaregistrovali.

Postup pre študenta:

Dôležité: Bez toho, aby pedagóg nezaregistroval Váš predmet, nemôžete využívať SAS onDemand for Academics.

 1. Po tom, ako Váš pedagóg zaregistuje Váš predmet, vytvorte si svoj vlastný SAS profil (užívateľské meno a heslo) na SAS® OnDemand for Academics.
 2. Zaregistujte sa na daný predmet.
 3. Stiahnite si a inštalujte softvér. Stačí zadať Vaše prihlasovacie meno a heslo a môžete softvér začať používať.

Dôležité:

 • Pre prístup k SAS onDemand for Academics potrebujete pripojenie k vysokorýchlostému internetu.
 • SAS onDemand for Academics nesprístupňuje iný softvér ako Enterprise Guide®, Enterprise Miner™ a Forecast Server.
 • SAS onDemand for Academics je vyhradený iba na výučbu a nie na študentské projekty, pretože študent nemôže pracovať so svojimi vlastnými dátami.
 • Iba pedagóg, ktorý zaregistuje kurz, môže nahrať dáta na server. Teda študenti môžu pracovať iba s dátami, ktoré im dá k dispozícií pedagóg.
 • Detailný postup registrácie a sprístupnenia softvéru aj s obrazovým popisom nájdete tu: Krok po kroku.


SAS® OnDemand 
for Academics
SAS licencie
K dispozícii je plne funkčný softvér nie áno
Využitie na výučbu áno áno
Využitie na študentské práce a projekty nie áno
Ideálne aj pre vedu a výskum nie áno
Použitie bez ohľadu na dĺžku trvania predmetu nie áno
Študent môže uploadovať dáta nie áno
Pedagóg môže uploadovať dáta áno áno
Softvér má k dispozícií viac ľudí nie áno
Potrebné pripojenie na vysokorýchlostný internet áno nie
Prístup k softvéru je zadarmo áno nie

Dostupný softvér:

 • SAS® Enterprise Guide® (Base SAS)
 • SAS® Enterprise MinerTM
 • SAS® Forecast Server (beta)
 • SAS® Web Editor (beta)

Podrobnejšie informácie o dostupnom softvéri nájdete na korporátnej stránke SAS® OnDemand for Academics.