ACADEMIC / pedagógovia

SAS Academic Trainer Kits

Pre vysokoškolských pracovníkov, ktorí vykonávajú výučbu v SASe, sú k dispozícii materiály - Academic Trainer Kits, ktoré sa dajú použiť na prípravu obsahu prednášok alebo praktických cvičení pre študentov.

Academic Trainer Kits pre zvolenú tému obsahujú:
 • dátové súbory,

 • poznámky - course notes vo formáte .pdf, .doc

 • prezentáciu - slidy vo formáte .ppt.

Vyučujúci môžu materiály využívať v podobe, v akej ich dostanú, alebo si môžu materiál podľa potreby upraviť.

Academic Trainer Kits poskytujú informácie v nasledovných oblastiach:
 • Štatistická analýza

 • Hĺbková analýza údajov a a text mining

 • Programovanie

 • SAS Enterprise Guide

 • Vytváranie reportov a grafických výstupov

 • Vývoj aplikácií

 • Riadenie výkonnosti

 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi

 • Manažment ľudských zdrojov

 • Riadenie dodávateľských vzťahov

 • SAS® verzia 9

Zoznam materiálov, ktoré sú momentálne k dispozícii, si môžete stiahnuť tu.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o SAS Academic Trainer Kits nás kontaktujte na telefónnom čísle 02/5778 0910 alebo e-mailom academic@svk.sas.com.