Academic / Licencie SAS

Podmienky získania softvéru SAS pre akademickú oblasť

SAS je poskytovaný pre účely výučby a výskumných projektov na základe platby ročných licenčných poplatkov. Výška poplatkov je závislá od počtu licencovaných produktov a tiež na rozsahu licencie.

AcademicSAS sa zaväzuje

 • zadarmo poskytnúť prvú inštaláciu,
 • na vyžiadanie poskytovať nové verzie softvéru SAS, dokumentáciu a informácie,
 • zadarmo poskytovať technické konzultácie a hotline (mail, telefón).

Vysoká škola sa zaväzuje

 • vyučovať za pomoci softvéru SAS (v oblasti štatistiky, BI, data miningu, matematických metód, a pod.), a / alebo
 • používať softvér SAS v rámci riešenia nekomerčného výskumného projektu a tiež pri tvorbe seminarných prác, študentských vedecko-výskumných prác (ŠVOČ), diplomových prác, dizertačných, doktorandských prác a podobne.

Druhy licencie pre akademickú oblasť

 • Katedrová licencia (obmedzenie používania licencie na osoby na vybranej katedre)
 • Fakultná licencia (obmedzenie používania licencie na osoby na vybranej fakulte)
 • Univerzitná licencia (obmedzenie používania licencie na osoby na vybranej univerzite)
 • Študentská licencia (SAS ju študentom poskytuje zdarma) – určená pre potreby písania záverečnej práce študenta.

Po zakúpení akademickej licencie môžu študenti aj pedagógovia požiadať SAS o:

 • bezplatný prístup k SAS e-learningovým kurzom. K dispozícií máme viacero e-kurzov od základných po veľmi pokročilé.
 • inštaláciu softvéru aj na domácich počítačoch. Nárok na inštaláciu SAS-u zadarmo získa každý zamestnanec a študent univerzity podľa rozsahu a dĺžky licencie.

Povolený účel využívania SAS licencií je striktne nekomerčný, to znamená, že využívanie licencií na komerčné účely je striktne zakázané. Licenciu je možné používať len na vedecko-výskumné účely.