ACADEMIC / Súťaž o najlepšiu študentskú prácu

Víťazi pocestujú na SAS Global Forum 2014 do Washingtonu

Spoločnosť SAS Slovakia vyhlásila výsledky obľúbenej súťaže o najlepšiu študentskú prácu s použitím softvéru SAS

Do súťaže sa môže prihlásiť každý študent alebo absolvent slovenskej vysokej školy so svojou bakalárskou, diplomovou, dizertačnou, semestrálnou alebo ročníkovou prácou, ktorá bola obhájená v kalendárnom roku 2013.

Poznáme mená víťazov!

Do súťaže sa mohol prihlásiť každý študent alebo absolvent slovenskej vysokej školy so svojou bakalárskou, diplomovou, dizertačnou, semestrálnou alebo ročníkovou prácou, pri ktorej použil softvér SAS a predložil ju k obhajobe v kalendárnom roku 2013. Súťaž bola oficiálne vyhlásená začiatkom septembra 2013 s možnosťou prihlásiť svoju prácu do konca januára 2014.

Vyhlasujeme výsledky súťaže o najlepšiu študentskú prácu s použitím softvéru SAS

 

   

Mgr. Peter Kertys a doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. - výhercovia súťaže

 

Autormi troch najlepších prác sú:

1. miesto: Mgr. Peter Kertys

absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Prístupy ku segmentácii zákazníkov (Diplomová práca)

Vedúca záverečnej práce: doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.

  • Hlavná cena pre študenta i vedúcu záverečnej práce: Účasť na SAS Global Forum 2014, ktoré sa bude konať od 23. marca do 26. marca 2014 vo Washingtone D.C. (Cena zahŕňa letenku, ubytovanie a registračný poplatok na konferenciu.)
2. miesto: Ing. Miroslava Klembarová

absolventka Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

Demografická situácia SR z pohľadu procesu starnutia (Diplomová práca)

Vedúca záverečnej práce: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.

  • Cena pre študenta: Bezplatná účasť na odbornej konferencii SAS Fórum 2014 a finančná odmena 150 EUR.
3. miesto: Ing. Štefan Kováč

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Aplikácia a komparácia predikčných modelov rizika bankrotu podnikov v podmienkach SR (Diplomová práca)

Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.

  • Cena pre študenta: Finančná odmena 100 EUR.

Blahoželáme víťazom a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej súťaže zapojili.

Sledujte nás aj na Facebooku www.facebook.com/SASslovakia, kde vás pravidelne informujeme o rôznych podobných súťažiach a ďaších zaujímavých aktivitách.