ACADEMIC / Súťaž o najlepšiu študentskú prácu

Výhercu čaká Washington, DC

Spoločnosť SAS Slovakia vyhlasuje 4. ročník súťaže o najlepšiu študentskú prácu s použitím softvéru SAS.

Do súťaže sa môže prihlásiť každý študent alebo absolvent slovenskej vysokej školy so svojou bakalárskou, diplomovou, dizertačnou, semestrálnou alebo ročníkovou prácou, ktorá bola obhájená v kalendárnom roku 2013.

Harmonogram súťaže

1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 odovzdanie práce k obhajobe a/alebo obhajoba práce
17. 9. 2013 vyhlásenie súťaže
17. 9. 2013 – 31. 1. 2014 prijímanie prihlášok do súťaže
10. 2. 2014 vyhlásenie výsledkov

Autori troch najlepších prác získajú

  1. miesto – Účasť na SAS Global Forum 2014, ktoré sa bude konať od 23. do 26. apríla 2014 vo Washingtone, DC (Cena zahŕňa letenku, ubytovanie a registračný poplatok na konferenciu.)

  2. miesto – Bezplatná účasť na odbornej konferencii SAS Fórum 2014 v Bratislave a finančná odmena 150 EUR.

  3. miesto – Finančná odmena 100 EUR.

Pedagógovia, pozor! Ak vyhrá práca Vášho študenta 1. miesto, pocestujete do Washingtonu s ním. Ak sa umiestni na 2. či 3. mieste, získavate bezplatný vstup na konferenciu SAS Fórum 2014 v Bratislave.

Hodnotenie študentských prác vykoná tím nezávislých odborníkov spoločnosti SAS na základe nasledujúcich kritérií:

  • možnosť praktického využitia výsledkov práce,
  • správna aplikácia metód SAS pre riešenia daného problému a objem aplikovaných postupov SAS,
  • inovatívne využitie nástrojov SAS pre uchopenie danej problematiky.

Výsledky budú uverejnené na našej stránke www.sas.com/slovakia/academic a autori ocenených prác budú kontaktovaní aj cez e-mail.