ACADEMIC / Školenia 2013

Pozývame Vás na školenia pre študentov i pedagógov

Zoznam Academic školení

  • SAS Enteprise Guide: ANOVA, Regresia a Logistická regresia
  • Hĺbková analýza údajov so SAS® Enterprise MinerTM
  • SAS Programovanie 1: Základy
  • SAS Programovanie 2: Pokračovanie

Máte záujem o iné témy SAS školení? Dajte nám vedieť! (Pozite si zoznam všetkých SAS školení.)

Školenia pre pedagógov:


  • Cena 1 dňa školenia: 160 EUR / os

Školenia sa budú realizovať v prípade prihlásenia minimálneho počtu 4 pedagógov. Školenia sa uskutočnia v školiacom centre spoločnosti SAS Slovakia na Lazaretskej 12 v Bratislave. Každý účastník získa certifikát o absolvovaní daného školenia.

V prípade záujmu o školenie, prípadne ďalších otázok ohľadom školenia, ceny, návrhu iných dátumov a tém, píšte na academic@svk.sas.com.

Školenia pre študentov:


  • Cena 1 dňa školenia: 20 EUR / os

Školenia sú určené pre študentov vysokých škôl. Realizovať sa budú v prípade prihlásenia minimálneho počtu 12 študentov. Školenia sa uskutočnia v školiacom centre spoločnosti SAS Slovakia na Lazaretskej 12 v Bratislave. Každý účastník získa certifikát o absolvovaní daného školenia.

Prihlasovanie na jednotlivé školenia bude možné 3 týždne pred daným školením.
Prihláška na študentské školenie bude zverejnená na Facebooku SAS Slovakia – www.facebook.com/SASslovakia.