ACADEMIC / Súťaž o najlepšiu študentskú prácu

Za kvalitnú diplomovku so SAS-om do Ameriky

Autor najlepšej študentskej práce vypracovanej s použitím softvéru SAS sa aj so školiteľkou zúčastnili na konferencii SAS Global Forum v San Franciscu

Absolvent Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave Juraj Repík sa začiatkom mesiaca vrátil zo San Francisca, kam vycestoval ako víťaz súťaže o najlepšiu študentskú prácu vypracovanú s použitím softvéru SAS. Spolu s vedúcou jeho záverečnej práce Vierou Labudovou sa tam zúčastnili medzinárodnej konferencie SAS Global Forum.

Do súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje poradenská a softvérová spoločnosť SAS, sa mohol prihlásiť študent alebo absolvent slovenskej vysokej školy so svojou bakalárskou, diplomovou, dizertačnou, semestrálnou alebo ročníkovou prácou, pri ktorej použil softvér SAS a predložil ju k obhajobe v kalendárnom roku 2012.

Juraj v súťaži uspel s diplomovou prácou na tému Štatistická analýza výsledkov zisťovania EU-SILC 2005–2010 na Slovensku. Pomocou SAS-u analyzoval chudobu jednotlivých typov domácností, a to spôsobom, akým sa na ňu doposiaľ nepozeralo. „Analyzovali sme chudobu pomocou logickej regresie, ktorá nám pomohla potvrdiť klesajúci trend chudoby na Slovensku medzi rokmi 2004 až 2010," vysvetľuje. Z práce vyplynulo, že najviac na chudobu vplýva premenná ekonomická aktivita prednostu domácnosti, až potom premenné ako sú typ domácnosti, miesto bydliska, alebo vzdelanie prednostu domácnosti.

Na Katedre štatistiky Fakulty hospodárskej informatiky  Ekonomickej univerzity v Bratislave sa analýzam európskych štatistík príjmov a životných podmienok (označovaných ako EU-SILC) venujú od roku 2005. Závery Juraja Repíka boli podľa školiteľky Viery Labudovej cenným doplnením doterajších analýz. „Ako konzultantka tejto práce oceňujem predovšetkým schopnosť diplomanta pristupovať k riešeniu problému analyticky, schopnosť vidieť daný problém v širších súvislostiach, aj jeho vytrvalosť pri hľadaní štatisticky optimálneho a logicky najlepšie odôvodniteľnejšieho riešenia," dodala Viera Labudová.

Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave získavajú so softvérom SAS praktické skúsenosti na predmetoch Regresná a korelačná analýza, Viacrozmerné štatistické metódy a Hĺbková analýza údajov. Preto potom mnohí využívajú softvér aj pri vypracúvaní študentských prác. Viera Labudová vyzdvihuje na softvéri SAS užívateľsky príjemné prostredie aj rýchlosť spracovania a rozličné formáty výstupov. „SAS dáva študentom možnosť pristupovať k riešeniu akéhokoľvek problému tvorivo," dodáva.

Súťaž o najlepšiu študentskú prácu vypracovanú s použitím softvéru SAS, opäť s možnosťou vyhrať účasť na globálnej konferencii SAS Global Forum, bude vyhlásená aj tento rok v septembri. Záujemcovia budú môcť svoje práce prihlásiť do súťaže do konca januára 2014.

Víťazi o rok vycestujú do Washingtonu. Viac informácií o súťaži pribudne na:

Šťastní výhercovia v San Franciscu The Golden Gate
Šťastní výhercovia v San Franciscu
– Ing. Juraj Repík a RNDr. Viera Labudová, PhD.
Most The Golden Gate v San Franciscu

 

Viac fotografii z konferencie SAS Global Forum 2013 nájdete na tomto linku (Facebook).