ACADEMIC / Súťaž o najlepšiu študentskú prácu

Víťazi pocestujú na SAS Global Forum 2013 do San Francisca

Spoločnosť SAS Slovakia vyhlásila výsledky tretieho ročníka súťaže o najlepšiu študentskú prácu s použitím softvéru SAS

Poznáme mená víťazov!

Do súťaže sa mohol prihlásiť každý študent alebo absolvent slovenskej vysokej školy so svojou bakalárskou, diplomovou, dizertačnou, semestrálnou alebo ročníkovou prácou, pri ktorej použil softvér SAS a predložil ju k obhajobe v kalendárnom roku 2012.
Súťaž bola oficiálne vyhlásená začiatkom septembra 2012 s možnosťou prihlásiť svoju prácu do konca januára 2013.

Vyhlasujeme výsledky súťaže o najlepšiu študentskú prácu s použitím softvéru SAS.

Autormi troch najlepších prác sú:

 1. miesto: Ing. Juraj Repík , absolvent Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

  ŠTATISTICKÁ ANALÝZA VÝSLEDKOV ZISŤOVANIA EU SILC 2005-2010 NA SLOVENSKU (Diplomová práca)

  Vedúci záverečnej práce: RNDr. Viera Labudová, PhD.

  Ing. Juraj Repík

  RNDr. Viera Labudová, PhD.


  • Hlavná cena pre študenta i vedúcu záverečnej práce: Účasť na SAS Global Forum 2013, ktoré sa bude konať od 28. apríla do 1. mája 2013 v San Franciscu (Cena zahŕňa letenku, ubytovanie a registračný poplatok na konferenciu.)

 2. miesto: Bc. Viktor Andrejkovič , Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzite v Bratislave

  POUŽITIE OPTIMALIZAČNÝCH METÓD VO VYBRANOM PODNIKU (Bakalárska práca)

  Vedúci záverečnej práce: RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.

  • Cena pre študenta: Bezplatná účasť na odbornej konferencii SAS Fórum 2013 a finančná odmena 150 EUR.

  • Cena pre vedúcu záverečnej práce: Bezplatná účasť na odbornej konferencii SAS Fórum 2013 v Bratislave.

 3. miesto: Ing. Jozef Palkovič, PhD. , Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

  MODELOVANIE ROVNOVÁHY NA VYBRANÝCH TRHOCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH KOMODÍT (Dizertačná práca)

  Vedúci záverečnej práce: prof. Ing. Zlata Sojková, Csc.

  • Cena pre študenta: Finančná odmena 100 EUR.

  • Cena pre vedúcu záverečnej práce: Bezplatná účasť na odbornej konferencii SAS Fórum 2013 v Bratislave.

Blahoželáme víťazom a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej súťaže zapojili.

Sledujte náš Facebook www.facebook.com/SASslovakia, kde fanúšikov informujeme o rôznych podobných súťažiach a ďaších zaujímavých aktivitách.