ACADEMIC / Novinky

Aktualizované: Súťaž o najlepší poster 2012

Vyhlásenie výsledkov

Dňa 20. júna 2012 sa v Hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave konal 15. ročník najväčšej konferencie o biznis analytike na Slovensku – SAS Fórum 2012.

Jedným z bodov programu bolo aj hlasovanie za najlepší poster. Každý jeden účastník mal 3 hlasy (v podobe nálepky Facebook like), ktorými mohol obodovať 12 zverejnených posterov.

Najviac Facebook likeov (31) získala Bc. Anna Olšiaková z Fakulty managementu UK v Bratislave s posterom Hodnotenie krajín Európskej únie na základe vybraných ukazovateľov stratégie Európa 2020. Anna získava publikáciu podľa vlastného výberu zo SAS BOOKSTORE.

Gratulujeme!

 • Pozrite si víťazný poster tu. (  PDF )
 • Stiahnite si zborník odborných článkov, ktorý obsahuje príspevky autorov, ktorí sa zapojili do súťaže o najlepší poster 2012. (  PDF )

Mená autorov všetkých akceptovaných posterov, ktorí získali bezplatnú účasť na konferencii SAS Fórum 2012:

 • Beáta Bakulyová, Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave
 • Ondrej Dúžik, Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave
 • Martin Fides, Zlata Sojková, Renáta Prokeinová, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
 • Katarína Franková, Fakulta managementu UK v Bratislave
 • Tomáš Chrenko, Eva Čitáryová, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
 • Miroslava Klembarová, Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave
 • Viera Labudová, Katarína Ružičková, Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave
 • Anna Olšiaková, Fakulta managementu UK v Bratislave
 • Jozef Palkovič, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
 • Iveta Stankovičová, Fakulta Managementu UK v Bratislave
 • Mária Vojtková, Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave
 • Peter Zbranek, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
Postery Postery Postery