ACADEMIC / Súťaž o najlepšiu študentskú prácu

Víťaz pocestuje na SAS Global Forum 2012 do floridského Disneylandu

Spoločnosť SAS Slovakia vyhlásila výsledky druhého ročníka súťaže o najlepšiu študentskú prácu s použitím softvéru SAS

Poznáme mená víťazov!

Do súťaže sa mohol prihlásiť každý študent alebo absolvent slovenskej vysokej školy so svojou bakalárskou, diplomovou, dizertačnou, semestrálnou alebo ročníkovou prácou, pri ktorej použil softvér SAS a predložil ju k obhajobe v kalendárnom roku 2011.
Súťaž bola oficiálne vyhlásená začiatkom septembra 2011 s možnosťou prihlásiť svoju prácu do konca januára 2012. Výsledky sme zverejnili 15. februára 2012 na našej stránke aj na Facebooku.

Vyhlasujeme výsledky súťaže o najlepšiu študentskú prácu s použitím softvéru SAS.

Autormi troch najlepších prác sú:

Bc. Martin Fides
 1. miesto: Bc. Martin Fides , Fakulta Ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita

  Analýza nákupného koša a segmentácia zákazníkov pomocou nástrojov SAS®

  Hlavná cena: Účasť na SAS Global Forum 2012, ktoré sa bude konať od 22. do 25. apríla 2012 v Orlande, v komplexe Disneylandu.

Bc. Peter Chovanec
 1. miesto: Bc. Peter Chovanec , Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita

  The debt crisis in the European Union

  Cena: Účasť na odbornej konferencii SAS Fórum 2012 a finančná odmena 160 EUR.

Bc. Ondrej Dúžik
 1. miesto: Bc. Ondrej Dúžik , Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave

  Vývoj poistného trhu v krajinách V4

  Cena: Finančná odmena 150 EUR.

Blahoželáme víťazom a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej súťaže zapojili.

Sledujte náš facebook www.facebook.com/SASslovakia, kde fanúšikov informujeme o rôznych podobných súťažiach a ďaších zaujímavých aktivitách.