education / certifikácia

SAS Certifikácia

Odlíšte sa od ostatných a buďte o krok vpred

Certifikačný program bol vytvorený s cieľom odlíšiť používateľov SAS-u s hlbšími znalosťami softvéru. SAS Certified Professional Program je vyvinutý na základe definovaných medzinárodných noriem, výsledkov prieskumu a spätnej väzby od našich užívateľov.

Cieľom programu je stanovenie univerzálneho štandardu pre meranie znalostí jazyka SAS.

" SAS expertise has never been more valuable or more in demand.
SAS is not only used today for statistics courses but also in marketing, finance, economics,
molecular biology, engineering, life sciences and more... " 

Jim Goodnight

CEO & President of SAS

Certifikáty

Pre získanie certifikátu je potrebné úspešne ukončiť jednu, alebo viac skúšok.

Cena certifikácie

Využite možnosť získať certifikáciu až s 30 % zľavou .

Extra ponuka pre Academic

Ste študentom vysokej školy alebo vysokoškolským pedagógom?

Príprava a štúdium

Využite široké možnosti prípravy a samoštúdia.

Cena certifikácie

Základná cena certifikácie je $180 USD (cena v EUR bude vypočítaná z aktuálneho kurzu EUR/UDS).

  • 10 % zľava pri kúpe jednej certifikačnej skúšky cez SAS Slovakia
  • 20 % zľava pri kúpe 3 až 5 kusov
  • 30 % zľava pri kúpe nad 5 kusov

Ste partnerom SAS-u? Využite zľavu prostredníctvom Vášho partnerského programu.

Extra ponuka pre Academic

Ste študentom vysokej školy alebo vysokoškolským pedagógom? Ak áno, v tom prípade máte možnosť uvedené 3 SAS certifikácie získať za cenu nižšiu o 50 %.

Certifikácie, pre ktoré platí zľava Academic:

Ak máte záujem využiť túto zľavu, napíšte na academic@svk.sas.com / do poznámky uveďte "Academic zľava".

Navyše, SAS každý rok uhradí plnú sumu certifikácie trom najšikovnejším študentom.

Podmienky získania certifikácie zadarmo:

  1. Musíte byť študentom vysokej školy, ktorý má úspešne absolvovaný aspoň jeden predmet v SAS-e.
  2. Zašlete nám krátky posudok od Vášho pedagóga.
  3. Ak ste písali nejakú študentskú prácu a využili pri nej softvér SAS, zašlete nám ju v PDF.

Na základe týchto parametrov a komunikácie s pedagógmi vyberie SAS troch najlepších študentov, ktorí za certifikáciu nebudú musieť platiť.

Viac informácií o aktivitách pre študentov a pedagógov nájdete na: www.sas.com/slovakia/academic.

Príprava a štúdium

Využite široké možnosti prípravy a samoštúdia:

Objednajte si akúkoľvek publikáciu alebo študijný materiál cez SAS na Slovensku a dostanete 10 % zľavu .

Certifikáty

SAS ponúka päť certifikátov. Pre získanie certifikátu je potrebné úspešne ukončiť jednu alebo viac skúšok. Dva základné druhy certifikácie sú: