Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

Spoločnosť Stora Enso, fínsky dodávateľ papieru, získava výnimočné finančné informácie vďaka SAS® Activity-Based Management

Divízia jemného papieru Stora Enso používa SAS Activity-Based Managemet vo svojom projekte profitability produktov a zákazníkov. Jeho výsledky už teraz prekonávajú všetky očakávania.

S obratom 2,5 miliardy eur sa rozsah produktov a služieb tejto divízie viditeľne rozšíril a zároveň s ním narástla i komplexnosť finančných dát vzťahujúcich sa ku všetkým procesom divízie.

Napríklad sa zmenil dopyt týkajúci sa predaja grafického papiera. Zatiaľ, čo predtým zákazníci preferovali balenie v rolkách, dnes dávajú prednosť papieru v archoch. Tradičný „profitability accounting“ sa v papiernickom  priemysle zaoberal iba samotnou výrobou papiera, ale už nezohľadňoval konkrétne manipulácie s rolkami alebo procesy spojené s výrobou archov.

„Existujúce nákladové účtovnícke systémy nepodporovali naplno model s ohľadom na zákazníka. A my sme potrebovali zistiť, aké výnosy a náklady vznikajú u každého z našich zákazníkov zvlášť,“ hovorí projektový manažér Aki Moilanen.

Jednotné a transparentné účtovné procesy neexistovali aj v jednej z dvanástich tovární, čo bolo dôvodom  štandardizácie postupov a tvorbe transparentného účtovníctva podľa jednotlivých fáz výrobného a obchodného procesu.

Ciel založený na potrebe získania informácií

Projekt a účtovné riešenie pre divíziu jemného papieru musel podľa Moilanena pokryť štyri hlavné ciele, postavené na špecifických finančných informáciách.

Po prvé – projekt musel zjednotiť a ujasniť procesy prevádzkového účtovníctva. Po druhé – riešenie muselo vychádzať z existujúcich systémov. Po tretie – riešenie muselo minimalizovať manuálne spracovanie účtovníctva a zjednodušiť komplexitu výstupných informácií. A nakoniec po štvrté – riešenie muselo umožniť multidimenzionálny reporting.

„Nemôžeme budovať nový systém veľkosťou a rozsahom podobný nášmu ERP systému pre každú jednotlivú požiadavku. Je nutné, aby sme maximálne využili dáta generované existujúcimi systémami namiesto toho, aby sme zavádzali nové systémy na zber operatívnych dát,“ hovorí Moilanen a dodáva: „Taktiež musíme byť schopní získať informácie o profitabilite továrne v závislosti na zákazníkoch, vyčísliť profitabilitu zákazníka podľa krajín a produktov a podobne.“

Stora Enso teraz dokáže, s riešením SAS Activity-Based Management (predtým Oros ABC/M), riadiť a štandardizovať procesy konsolidácie finančných informácií v rámci mnohých pobočiek, oddelení a mien, a tak skrátiť dobu cyklu finančného reportingu. Riešenie zodpovedá podmienkam manažmentu, výroby i legálnym štandardom. Zároveň sa strategické organizačné ciele riešenia zhodujú s prevádzkovými cieľmi. 

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Stora Enso

Biznis úloha:

Potreba efektívnejšieho finančného manažmentu s ohľadom na jednotlivých zákazníkov.

Riešenie:

SAS Activity-Based Management umožňuje získať informácie o zisku a nákladoch podľa zákazníka, trhu, produktu, atď.

Ak by sme projekt začínali odznova, istotne by sme spolupracovali s tými istými partnermi. Pomoc August Associates s modelovaním bola kľúčová technická implementácia riešenia spoločnosti SAS bola vyhodnotená ako veľmi výhodná investícia.

Aki Moilanen

Project Manager

Čítajte viac: