Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

SAS odkrýva nový pohľad na segmenty trhu

Dodávateľ "zelenej" energie
Nuon poskytuje elektrinu firmám a súkromným osobám v Belgicku, Nemecku a Holandsku.  60% všetkej elektriny dodávanej Nuon Belgicko pochádza z obnoviteľných zdrojov energie ako sú vietor, voda a slnko. Týmto sa Nuon odlišuje od konkurencie. Naviac, firma ponúka produkt “Nuon Nature”, čo je 100% garantovaná zelená energia, plne vyrábaná z obnoviteľných zdrojov.

Z masového ku segmentovanému marketingu

S cieľom získať nový podiel na trhu a osloviť správnych zákazníkov, sa Nuon Belgicko rozhodol pre zmenu v svojom marketingu a pustil sa do oveľa viac segmentovanej marketingovej stratégie.

„Zvýšenie efektivity našej marketingovej stratégie a kampaní vyžaduje starostlivú segmentáciu zákazníkov. Všetko je to o ponuke správneho produktu správnemu zákazníkovi cez správny kanál v správny čas,” hovorí Sarah Van Laere, manažérka oddelenia zákazníckych analýz. „Naše marketingové rozhodnutia zvykli vychádzať zo skúsenosti trhu, rýchlych analýz a zdravého sedliackeho rozumu. Problémom bolo, že postrádali dostatočnú presnosť. Vedeli sme, že z našich interných dát sa môžeme dozvedieť veľmi veľa, no nemali sme nástroje, ktorými by sme do našich surových dát “kopali” a získali tak cennú znalosť, ktorú sme hľadali. Rozhodli sme sa, že už je čas na profesionálny nástroj hĺbkovej analýzy údajov.”  

Zlepšovanie prediktívnej sily modelovania dát

Nuon predložil v RFP množstvo špecifických technických požiadaviek. Okrem iného, nový softvér sa musel dať ľahko zintegrovať s IT systémami, napr. musel umožniť priame napojenie na ich dátový sklad. Medzi funkčnými požiadavkami nechýbalo napríklad modelovanie dát, ľahká manipulácia s modelmi a flexibilita nástroja. Navyše softvér musel byť schopný spracúvať dáta rýchlo a byť užívateľsky príjemný. „V rôznych porovnaniach nám neustále vychádzal SAS ako najpreferovanejšia možnosť. Umožňuje nám plne kastomizované analýzy ako i flexibilné prediktívne modely," poznamenáva Van Laere. „Ak mám byť stručná, SAS nám umožňuje dať dokopy veľmi rýchlo zoznam vysoko potencionálnych zákazníkov, na ktorých cielime kampane."

Ľahké prepojenie s dátovým skladom

Nuon implementoval dátový sklad, ktorý centralizuje všetky súvisiace interné a externé dáta, napríklad o obchode, preferenciách zákazníka, spotrebných zvyklostiach, kontaktných údajoch alebo dokonca mieste predaja. Existujúci dátový sklad beží na SQL serveri, čo je veľmi ľahko prepojené so SASom. Toto umožňuje oddeleniu zákazníckych analýz plne využívať všetky informácie z centrálneho miesta, namiesto hľadania dát v rôznych zdrojových systémoch.

Príprava spoľahlivých analýz dostupných pre celú organizáciu

SAS umožňuje robiť hodnotné analýzy pre účely celej organizácie. Na základe nich sa oddelenie zákazníckych analýz rozhoduje, na ktoré segmenty by sa mali sústrediť, ktoré produkty a služby majú najväčšiu pravdepodobnosť uspieť na trhu.  Tieto analýzy pomáhajú všetkým retailovým oddeleniam v Nuone, t.j. obchodu, starostlivosti o zákazníka, a marketingu, robiť zásadné rozhodnutia a podľa nich prispôsobovať svoju stratégiu.

Dodatočný benefit používania tohto softvéru je, že konkrétne otázky manažmentu sa dajú zodpovedať rýchlejšie a s väčšou presnosťou, čo firme umožňuje konať rýchlejšie a vydať sa správnym smerom. Jeden príklad za všetky: nástroj od SASu umožnil Nuonu vybudovať interný model pre data mining, ktorý predikuje riziko zlých úverov s presnosťou 80%. Výsledky využíva marketing a oddelenie služieb zákazníkov.

Ponuka lepšie zodpovedá dopytu trhu

Nakoľko SAS umožňuje spájanie dát naprieč celou firmou, generuje ucelenejší obraz o každom individuálnom zákazníkovi. To prináša zvýšenú presnosť pri vytváraní prediktívnych modelov. Nuon môže presnejšie vyhodnotiť, ktorí zákazníci sú vhodnejší pre ktorú ponuku produktov. Lepšie cielenie na zákazníkov zvyšuje pravdepodobnosť dosahu na tých, čo majú záujem a znižuje riziko plytvania zdrojmi na nevhodných klientov.  SAS je navrhnutý tak, že vie zodpovedať dôležité otázky, ako napr.: „Ktorí zákazníci sú pre nás hodnotnejší a akú ponuku by sme mali pre nich vymyslieť, aby sme si ich udržali?” alebo „Cez ktorý komunikačný kanál je najlepšie prezentovať novú službu pre konkrétnu cieľovú skupinu?”. Analytici v Nuone poznajú odpovede na tieto otázky vďaka odhaľovaniu rozdielov na základe profilu zákazníka, jeho využívania služieb, jeho potrieb, postoja ku energii, atď. Nuon takto získava analytické pohľady na sub-segmenty. „Vďaka sub-segmentácii, sme objavili medzi zákazníkmi, ktorí chcú využívať obnoviteľnú energiu dve základné podskupiny – takých, čo si len jednoducho zvolili zelenú energiu ako základný produkt a druhých, čo boli ochotní investovať do zelenej energie viac,” hovorí  Van Laere. „Na základe tohto postrehu sme boli schopní vyvinúť vhodnejší marketing mix pre sub-segment.”

Užívateľsky príjemný zber dát a modelovanie 

Zamestnanci oddelenia zákazníckych analýz používajú SAS pre získanie rýchlejšieho prístupu k požadovaným dátam. Van Laere tvrdí, že SAS nástroje sú užívateľsky príjemné a vysoko pokročilé. „Používaním týchto nástrojov môžeme lepšie rozumieť zákazníkom vykonaním popisných a prediktívnych analýz, a to ľahko a intuitívnym spôsobom.  Odkedy sme začali využívať SAS, prestali sme kontaktovať oddelenie IT kvôli požiadavkám na dodávku dát, čo je pre nás všetkých mimoriadne časovo efektívne.“

Neustále zlepšovanie marketingového úsilia

Softvérový nástroj poskytuje užitočnú spätnú väzbu na efektívnosť marketingových kampaní. Táto spätná väzba sa využíva na doladenie ďalších marketingových činností. „Softvér od SASu pre data minig nám priniesol pozitívny cyklus neustáleho zlepšovania v marketingu," uzatvára Sarah Van Laere.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Nuon

Biznis úloha:
Zvýšiť podiel na trhu a budovať kvalitnú zákaznícku bázu prostredníctvom marketingového prístupu založeného na väčšej segmentácii zákazníkov.
Riešenie:
SAS® Analytics, SAS® Enterprise MinerTM, SAS® Enterprise Guide®
Výhody:
  • Zlepšená segmentácia zákazníkov: SAS sa používa na identifikáciu správneho zákazníckeho segmentu pre špecifický produkt alebo ponuku služieb.
  • Efektívnejšie použitie marketingových rozpočtov: NUON lepšie rozumie potrebám zákazníka a jeho zvykom, z čoho vyplývajú úspešnejšie direct marketingové kampane.

„Užívateľsky príjemné rozhranie umožňuje oddeleniu zákazníckych analýz budovať samostatne modely pre predikciu dát."

Sarah Van Laere

manažérka oddelenia zákazníckych analýz

Čítajte viac: