Referencie / Podľa Biznis témy

RSS SAS Referencie - RSS

Referencie

= Úspechy našich zákazníkov - videá

Business Analytics

 • HealthPartnersSpoločnosť HealthPartners šetrí milióny, no pomáha ľuďom ešte viac
 • Telekom Austriavypracoval za pomoci riešení Business Intelligence stratégiu CRM na zvýšenie efektivity predaja pri rozličných kontaktoch so zákazníkmi.
 • UniCredit Bank SlovakiaSAS pomáha UniCreditu vyhodnocovať rizikovosť spotrebných úverov a hypoték

Corporate: DataFlux

 • Česká pojišťovna (CZ)Vďaka technológii SAS DataFlux bolo možné vyčistiť dáta jedného z najstarších prevádzkových systémov Českej poisťovne za 4 mesiace.

Customer Intelligence: General

 • Slovenská sporiteľňa, a.s.Analytický softvér skúma klientov, predpovedá ako sa budú správať a hľadá pre nich vhodné produkty. Banke pomáha robiť efektívnejšie marketingové kampane a udržiavať dobré vzťahy so zákazníkmi.
 • Tatra banka, a.s.S kvalitnými dátami a vlastným analytickým tímom, ktorý vie v krátkom čase na požiadanie biznisu vytvárať prediktívne modely, má banka všetky predpoklady pre získanie konkurenčnej výhody.
 • Telekom Austriavypracoval za pomoci riešení Business Intelligence stratégiu CRM na zvýšenie efektivity predaja pri rozličných kontaktoch so zákazníkmi.
 • Union poisťovňa, a.s.Snom všetkých marketérov a obchodníkov je osloviť správneho klienta so správnou ponukou a v správnom čase. Poisťovňa Union sa začala k tomuto ideálnemu scenáru približovať pomocou štatistických metód a analytického softvéru.

Customer Intelligence: Campaign Management and Optimization

 • HC EnergíaAutomatizácia marketingových kampaní ako princíp konkurencieschopnosti na liberalizovanom trhu

Customer Intelligence: Cross-Sell/Up-Sell

 • EndesaCustomer Intelligence, Utility, Segmentation

Customer Intelligence: Customer Retention

 • EndesaCustomer Intelligence, Utility, Segmentation

Customer Intelligence: Customer Segmentation

 • Česká spořitelna, a.s.Česká spořitelna využíva SAS Enterprise Miner pre dolovanie dát a pokrokovú analýzu.
 • Česká spořitelna, a.s. (CZ)Štúdia popisuje krok za krokom, ako banka postupovala v projekte segmentácie svojej klientskej základne, čo ju k tomu viedlo, aké sú prínosy a čo sa dá očakávať do budúcna.
 • EndesaCustomer Intelligence, Utility, Segmentation
 • HC EnergíaAutomatizácia marketingových kampaní ako princíp konkurencieschopnosti na liberalizovanom trhu

Customer Intelligence: Digital Marketing

 • HC EnergíaAutomatizácia marketingových kampaní ako princíp konkurencieschopnosti na liberalizovanom trhu

Customer Intelligence: Marketing Automation

Customer Intelligence: Marketing Optimization

Financial Intelligence: Activity-Based Management

Fraud Prevention and Detection

 • Pôdohospodárska platobná agentúraAnalytika pomáha Pôdohospodárskej platobnej agentúre hľadať neoprávnených žiadateľov o eurodotácie. Výber na základe analýzy dát v softvéri SAS je o 60 % efektívnejší ako výber kontrolnej vzorky náhodným výberom.

Governance, Risk, and Compliance: Basel II

 • Česká spořitelna, a.s. (CZ)Česká spořitelna, největší banka v České republice podle počtu klientů, držitel mnoha ocenění (Banka roku 2009 jak v soutěži Fincentrum, tak v mezinárodní soutěži měsíčníku The Banker a opakovaně držitelem titulu Nejdůvěryhodnější banka roku v hlasování veřejnosti) úspěšně používá SAS v úseku Kontroling úvěrového rizika a řízení portfolia ve dvou oblastech, a to pro vývoj skórkaret a pro výpočet kapitálového požadavku.
 • VÚB banka, a.s.Integrácia dát na podporu riadenia trhových a kreditných rizík s cieľom splniť špecifické požiadavky lokálneho regulátora bankového trhu pre potreby BASEL II.

Profitability Management

 • DONG EnergySpoločnosť sa pustila do veľkého projektu segmentácie zákazníkov, ktorý spoločnosť posunie bližšie k svojim zákazníkom. Masová komunikácia je v rastúcej miere dopĺňaná cieleným marketingom, založeným na poznaní správania sa zákazníkov a v centre pozornosti sú profitabilní zákazníci.

Riadenie rizík: General

 • GeneraliGenerali úspešne čelí vývoju finančných trhov a zvlášť všeobecnému poklesu úrokových sadzieb so SAS Risk Management.
 • Pôdohospodárska platobná agentúraAnalytika pomáha Pôdohospodárskej platobnej agentúre hľadať neoprávnených žiadateľov o eurodotácie. Výber na základe analýzy dát v softvéri SAS je o 60 % efektívnejší ako výber kontrolnej vzorky náhodným výberom.
 • Prvá stavebná sporiteľňaBanka nasadila softvér SAS pre podporu vymáhania pohľadávok a vytvorila štatistický model, ktorý konsoliduje a analyzuje dáta z hlavného bankového systému, aj z iných zdrojov.
 • T-Mobile (CZ)Riešenie SAS Credit Scoring využíva aj spoločnosť T-Mobile, ktorá tak chce znížiť pohľadávky po splatnosti vo výške 1,6 miliardy korún.
 • UniCredit Bank SlovakiaSAS pomáha UniCreditu vyhodnocovať rizikovosť spotrebných úverov a hypoték
 • Volkswagen Finančné služby SlovenskoSpoločnosť vytvára modely pre vyhodnotenie rizikovosti zákazníkov pomocou nástrojov SAS
 • Všeobecná úverová banka a.s.Vďaka analytickému softvéru banka lepšie optimalizuje likviditu, riadi úrokové riziko a zohľadňuje pri rozhodovaní nielen súčasnú realitu, ale aj scenáre budúcnosti.
 • VÚB banka, a.s.Integrácia dát na podporu riadenia trhových a kreditných rizík s cieľom splniť špecifické požiadavky lokálneho regulátora bankového trhu pre potreby BASEL II.

Riadenie rizík: Credit Risk Management

 • Česká spořitelna, a.s. (CZ)Česká spořitelna, největší banka v České republice podle počtu klientů, držitel mnoha ocenění (Banka roku 2009 jak v soutěži Fincentrum, tak v mezinárodní soutěži měsíčníku The Banker a opakovaně držitelem titulu Nejdůvěryhodnější banka roku v hlasování veřejnosti) úspěšně používá SAS v úseku Kontroling úvěrového rizika a řízení portfolia ve dvou oblastech, a to pro vývoj skórkaret a pro výpočet kapitálového požadavku.
 • T-Mobile (CZ)Riešenie SAS Credit Scoring využíva aj spoločnosť T-Mobile, ktorá tak chce znížiť pohľadávky po splatnosti vo výške 1,6 miliardy korún.
 • VÚB banka, a.s.Integrácia dát na podporu riadenia trhových a kreditných rizík s cieľom splniť špecifické požiadavky lokálneho regulátora bankového trhu pre potreby BASEL II.

Riadenie rizík: Credit Scoring

 • VÚB banka, a.s.Integrácia dát na podporu riadenia trhových a kreditných rizík s cieľom splniť špecifické požiadavky lokálneho regulátora bankového trhu pre potreby BASEL II.

Supply Chain Intelligence: Demand Management