Referencie / Podľa Technológie

RSS SAS Referencie - RSS

Referencie

= Úspechy našich zákazníkov - videá

Analytika: General

 • Ekonomická UniverzitaEkonomická univerzita v Bratislave sa vždy zaujímala o využívanie softvéru, či už pri vedeckej činnosti pedagógov, alebo pri výučbe. Obzvlášť to platilo pre oblasť štatistiky, pri ktorej je nevyhnuté robiť čoraz náročnejšie výpočty.
 • Fakulta managementu UKSlovenské školstvo často čelí kritike, že sa nestíha prispôsobovať najnovším trendom z praxe a že študenti sú neraz odtrhnutí od reality, lebo sa učia teóriu, pričom o jej využití v pracovnom živote nemajú potuchy. Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej FM UK) sa snaží do výučby viacerých predmetov, napríklad štatistiky či marketingových analýz, „vniesť život“ a ukázať študentom, ako teoretické poznatky v kombinácii s využitím softvéru spoločnosti SAS, pomáhajú organizáciám z rôznych odvetví získavať z dát cenné informácie a prijímať lepšie rozhodnutia.
 • HealthPartnersSpoločnosť HealthPartners šetrí milióny, no pomáha ľuďom ešte viac
 • Telekom Austriavypracoval za pomoci riešení Business Intelligence stratégiu CRM na zvýšenie efektivity predaja pri rozličných kontaktoch so zákazníkmi.

Analytika: Data Mining

 • Česká spořitelna, a.s.Česká spořitelna využíva SAS Enterprise Miner pre dolovanie dát a pokrokovú analýzu.
 • Česká spořitelna, a.s. (CZ)Česká spořitelna, největší banka v České republice podle počtu klientů, držitel mnoha ocenění (Banka roku 2009 jak v soutěži Fincentrum, tak v mezinárodní soutěži měsíčníku The Banker a opakovaně držitelem titulu Nejdůvěryhodnější banka roku v hlasování veřejnosti) úspěšně používá SAS v úseku Kontroling úvěrového rizika a řízení portfolia ve dvou oblastech, a to pro vývoj skórkaret a pro výpočet kapitálového požadavku.
 • EndesaCustomer Intelligence, Utility, Segmentation
 • NuonSAS odkrýva nový pohľad na segmenty trhu
 • Pôdohospodárska platobná agentúraAnalytika pomáha Pôdohospodárskej platobnej agentúre hľadať neoprávnených žiadateľov o eurodotácie. Výber na základe analýzy dát v softvéri SAS je o 60 % efektívnejší ako výber kontrolnej vzorky náhodným výberom.
 • Prvá stavebná sporiteľňaBanka nasadila softvér SAS pre podporu vymáhania pohľadávok a vytvorila štatistický model, ktorý konsoliduje a analyzuje dáta z hlavného bankového systému, aj z iných zdrojov.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.Analytický softvér skúma klientov, predpovedá ako sa budú správať a hľadá pre nich vhodné produkty. Banke pomáha robiť efektívnejšie marketingové kampane a udržiavať dobré vzťahy so zákazníkmi.
 • Tatra banka, a.s.S kvalitnými dátami a vlastným analytickým tímom, ktorý vie v krátkom čase na požiadanie biznisu vytvárať prediktívne modely, má banka všetky predpoklady pre získanie konkurenčnej výhody.
 • Union poisťovňa, a.s.Snom všetkých marketérov a obchodníkov je osloviť správneho klienta so správnou ponukou a v správnom čase. Poisťovňa Union sa začala k tomuto ideálnemu scenáru približovať pomocou štatistických metód a analytického softvéru.

Analytika: Forecasting

 • Česká spořitelna, a.s. (CZ)Česká spořitelna, největší banka v České republice podle počtu klientů, držitel mnoha ocenění (Banka roku 2009 jak v soutěži Fincentrum, tak v mezinárodní soutěži měsíčníku The Banker a opakovaně držitelem titulu Nejdůvěryhodnější banka roku v hlasování veřejnosti) úspěšně používá SAS v úseku Kontroling úvěrového rizika a řízení portfolia ve dvou oblastech, a to pro vývoj skórkaret a pro výpočet kapitálového požadavku.

Analytika: Statistics

 • Česká spořitelna, a.s. (CZ)Česká spořitelna, největší banka v České republice podle počtu klientů, držitel mnoha ocenění (Banka roku 2009 jak v soutěži Fincentrum, tak v mezinárodní soutěži měsíčníku The Banker a opakovaně držitelem titulu Nejdůvěryhodnější banka roku v hlasování veřejnosti) úspěšně používá SAS v úseku Kontroling úvěrového rizika a řízení portfolia ve dvou oblastech, a to pro vývoj skórkaret a pro výpočet kapitálového požadavku.

Business Intelligence: General

 • Česká spořitelna, a.s. (CZ)Štúdia popisuje krok za krokom, ako banka postupovala v projekte segmentácie svojej klientskej základne, čo ju k tomu viedlo, aké sú prínosy a čo sa dá očakávať do budúcna.
 • Ekonomická UniverzitaEkonomická univerzita v Bratislave sa vždy zaujímala o využívanie softvéru, či už pri vedeckej činnosti pedagógov, alebo pri výučbe. Obzvlášť to platilo pre oblasť štatistiky, pri ktorej je nevyhnuté robiť čoraz náročnejšie výpočty.
 • Fakulta managementu UKSlovenské školstvo často čelí kritike, že sa nestíha prispôsobovať najnovším trendom z praxe a že študenti sú neraz odtrhnutí od reality, lebo sa učia teóriu, pričom o jej využití v pracovnom živote nemajú potuchy. Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej FM UK) sa snaží do výučby viacerých predmetov, napríklad štatistiky či marketingových analýz, „vniesť život“ a ukázať študentom, ako teoretické poznatky v kombinácii s využitím softvéru spoločnosti SAS, pomáhajú organizáciám z rôznych odvetví získavať z dát cenné informácie a prijímať lepšie rozhodnutia.
 • Fakulta Managementu Univerzity Komenského v BratislaveFakulta managementu UK využíva pre svoju výučbu marketingu špičkové nástroje business intelligence
 • GE MoneyÚspešnosť reportingu v GE Money je založená na jednoduchosti reportovacieho systému SAS.
 • T-Mobile (CZ)Riešenie SAS Credit Scoring využíva aj spoločnosť T-Mobile, ktorá tak chce znížiť pohľadávky po splatnosti vo výške 1,6 miliardy korún.

Business Intelligence: Reporting

 • GE MoneyÚspešnosť reportingu v GE Money je založená na jednoduchosti reportovacieho systému SAS.

Data Integration: General

 • Česká pojišťovna (CZ)Vďaka technológii SAS DataFlux bolo možné vyčistiť dáta jedného z najstarších prevádzkových systémov Českej poisťovne za 4 mesiace.

Data Integration: Data Cleansing and Enrichment

 • Česká pojišťovna (CZ)Vďaka technológii SAS DataFlux bolo možné vyčistiť dáta jedného z najstarších prevádzkových systémov Českej poisťovne za 4 mesiace.

Data Management

 • Telecom ItaliaAby operátori úspešne fungovali v preplnenom telekomunikačnom odvetví, musia nespočetne veľakrát za deň spĺňať požiadavky na rýchlosť a dostupnosť. Ak chcú naozaj prosperovať, musia zdvihnúť telefón ešte predtým, ako zazvoní.

SAS®9