Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

Spoločnosť HealthPartners šetrí milióny, no pomáha ľuďom ešte viac

Kvalitná zdravotná starostlivosť a efektivita nákladov sa vzájomne nevylučujú, práve naopak. Použitím SAS Business Analytics na dátovú integráciu a analytiku vytvorila spoločnosť HealthPartners inovatívne programy, ktorými znížila svoje ročné náklady o 137 miliónov dolárov, pričom jej klienti získali kvalitnejšiu starostlivosť a ich zdravotný stav sa preukázateľne zlepšil. 

Reforma zdravotníctva v USA podporuje zdravotné poisťovne v meraní kvality a efektívnosti svojich nákladov. HealthPartners v tejto oblasti pracuje už vyše 10 rokov. Má viac ako 1,25 miliónov klientov a je to najväčšia zákaznícky orientovaná nezisková zdravotnícka organizácia v USA. Získala ocenenie od spoločnosti Health Industries Research za svoje programy pre riadenie ochorení a za jedny z najnižších administratívnych nákladov poisťovne v rámci USA.  Výskumne zameraná Nadácia HealthPartners analyzuje mimo iného otázky typu: aká je úloha manažérskych rozhodovacích systémov pre kontrolu cukrovky a hypertenzie? Tieto programy sú dotované aj organizáciami ako Národný inštitút zdravia a Agentúra pre zdravotný výskum a kvalitu.

“Našou filozofiou je zlepšiť u našich pacientov a členov ich zdravotné výsledky, prinášať im zo spolupráce s nami pozitívne skúsenosti a poskytovať zdravotné služby, ktoré sú cenovo najdostupnejšie,'' vysvetľuje Sue Knudson, viceprezidentka pre zdravotnú informatiku v  HealthPartners.

HealthPartners využíva SAS na poskytovanie analýz potrebných pre vytvorenie odstupňovaného produktu, ktorý ponúka zákazníkom nižšie dodatočné platby, ak sa rozhodnú pre vysokokvalitných poskytovateľov s účinnou liečbou. SAS sa tiež využíva pre efektívne nasadenie zdrojov v programoch zdravotnej starostlivosti. "SAS je neoddeliteľnou súčasťou nášho úspechu. Má silu rýchleho spracovania a flexibilitu,'' hovorí Knudson. 

Zapojenie spotrebiteľa pri výbere najlepšieho poskytovateľa

Klienti HealthPartners si môžu vybrať ľubovoľného poskytovateľa, ale poisťovňa sa ich snaží nasmerovať k čo najvyššej kvalite za najnižšiu cenu a k tým, ktorí ponúkajú nižšie dodatočné platby. Na hodnotenie poskytovateľov spoločnosť používa SAS. Zbiera dáta o ich nákladoch, cenách, lekárskych kvalitách (s využitím národných aj interne vyvinutých štandardov) a priberá významné informácie aj z prieskumov pacientov.  
"Existuje asi 80 až 90 kritérií, ktoré sústreďujeme a podľa ktorých skórujeme poskytovateľov - to je len aspekt kvality. Potom sa pozrieme na celkové náklady za starostlivosť z pohľadu dostupnosti a cenovej výhodnosti. Poskytovateľ musí spĺňať obidve podmienky, aby sa dostal na zoznam tých, ktorých odporúčame ako preferovaných,'' vysvetľuje Chad Heim, vrchný riaditeľ pre zdravotnú informatiku.
Ukazovatele kvality zahŕňajú faktory, akými sú napr. bežne ponúkaná vakcína proti chrípke, napomínanie diabetikov kontrolovať si hladiny cukru v krvi a upozorňovanie pacientov s bolesťami chrbta, aby si zakladali doklady o svojich liečebných procedúrach. Rovnako sa analyzujú náklady na pacienta a diagnózu.

Dôvody sú jasné: HealthPartners vie, že napríklad pacient s nekontrolovaným cievnym ochorením znamená 25 562 dolárov ročne na poplatkoch za lekársku starostlivosť. Tým, že cievnu chorobu monitorujeme, znížime náklady na 20 261 dolárov. To je dôležité nielen z hľadiska cenovej dostupnosti, ale najmä preto, že toto úsilie pomohlo zlepšiť pacientom ich zdravotný stav.

Efektívne nasadenie služieb v rámci zdravotnej starostlivosti

Evidovanie rizikových klientov programov zdravotnej starostlivosti môže byť cenovo výhodné a v prospech pacienta – ak je nasadené na správnych ľudí v správnom čase. Nie každý diabetik alebo pacient s poruchou srdca potrebuje špeciálny program zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu nájsť klientov, ktorých zdravotná starostlivosť môže byť riadená lepšie, nie je vždy jednoduché. Pacienti môžu mať predpísané správne lieky, aj napriek tomu nemusia byť so svojim zdravotným stavom spokojní.

HealthPartners využíva SAS pre analyzovanie všetkých, aj tých najmenej podstatných dát – od diagnostiky, cez predpísanie receptu, hospitalizácie až po testy – za účelom nájsť vzorce, ktoré pomôžu identifikovať tých pacientov, ktorí potrebujú pomoc vo formou predpísanej zdravotnej starostlivosti.

Výsledkom je, že 99% identifikovaných klientov ťaží z vykonaných zákrokov. "Našli sme klientov, ktorých sme presunuli kvôli ich cukrovke do vhodnejšieho programu.  To znamená ušetrenie v priemere 6.000 dolárov za klienta a čo je najdôležitejšie, v konečnom dôsledku zlepšenie zdravia pacienta, pretože sa môže vyhnúť komplikáciám ochorenia,'' hovorí Jason Gallagher, riaditeľ pre informatiku.

Štúdium zdravého životného štýlu - návratnosť pre pacientov a poisťovateľov

Čo tvorí zdravý životný štýl? Pochopenie je dôležité pre kontrolu nákladov. HealthPartners využíva SAS pre hĺbkovú analýzu údajov  a dotazníkov poistencov, aby lepšie pochopil, aký vplyv má voľba životného štýlu na zdravie a náklady na poistenie. Napr. výber stravy, diéta, pohyb, nefajčenie, konzumácia alkoholu a emocionálne zdravie. 

"Zistili sme, že vzťahy medzi optimálnym životným štýlom a nákladmi na zdravotnú starostlivosť sú veľmi podstatné pre zdôvodnenie programu zlepšovania zdravia,'' hovorí Gallagher. 
A HealthPartners nepoužíva túto informáciu len na riadenie nákladov alebo tvorbu wellness programov. Organizácia dostala možnosť publikovať dva články v renomovanej publikácii Population Health Management. HealthPlan verí, že zdieľaním týchto informácií pomôžu a naučia aj ostatných ako znížiť náklady prostredníctvom lepšieho zdravotného stavu klientov a zvýšením benefitov v zdravotnej starostlivosti.

HealthPartners zároveň vďaka grantu od Národného inštitútu zdravia pracuje na štúdii o rozvíjaní a implementovaní lekárskeho manažérskeho systému, založenom na elektronických zdravotných záznamoch (EHR), ktorý pomáha pri znižovaní rizika pacientov cukrovky a hypertenzie.

Spoľahnutie sa na SAS 

HealthPartners používa SAS viac ako 20 rokov. Hoci  si spoločnosť z času načas monitoruje trh dodávateľov riešení, “naše oddelenie vždy aj tak skončí pri SASe ako základnej technológii spracovania," hovorí Gallagher. 
HealthPartners má viac ako 100 SAS používateľov. "Je to nástroj, ktorý sa noví kolegovia naučia ľahko používať, pracuje sa s ním ľahko, dajú sa v ňom veci dobre a rýchlo prenastavovať, čo je dôležité kvôli dynamicky meniacim sa biznis potrebám. Vie zabezpečiť rýchle obraty situácií a okamžite meniť smerovania a stratégie. Z môjho pohľadu je SAS nenahraditeľný."

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Sue Knudson
viceprezidentka pre zdravotnú informatiku

HealthPartners

Biznis úloha:
Identifikovať kvalitných, cenovovýhodných poskytovateľov liečebnej starostlivosti; označiť pacientov, ktorý potrebujú program zdravotnej starostlivosti a analyzovať, prepájať dáta zo zdravotných záznamov a charakteristík životného štýlu pre zistenie trendov a faktorov, podľa čoho sa dajú ponúknuť pacientom lepšie zdravotné výsledky.
Výhody:
Poisťovateľ ušetril 137 miliónov dolárov tým, že svojich klientov udržal zdravších.

SAS je neoddeliteľnou súčasťou nášho úspechu. Má silu rýchleho spracovania  flexibilitu.

Sue Knudson

viceprezidentka pre zdravotnú informatiku

Čítajte viac: