Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

Česká pojišťovna používá DataFlux ke zlepšení kvality dat

Výzva
Díky své dlouhé historii disponuje Česká pojišťovna (ČP) velkým množstvím klientských dat. Tato data byla pořízena během mnoha let a uskladněna v několika různých systémech. Jeden z nejstarších provozních systémů v ČP obsahuje informace o zhruba 10 milionech pojistných smluv a více jak 10 milionech pojistných událostí; část těchto dat byla původně uložena na děrných štítcích.

Data z tohoto systému obsahovala v řadě případů duplicity, inkonzistence a další chyby, například:

  • křestní jména a příjmení často postrádala diakritiku,
  • některá rodná čísla měla neplatnou koncovku (4 nuly),
  • některá rodná čísla neodpovídala pohlaví klienta, neboť šlo vlastně jen o data narození doplněná umělou koncovkou,
  • jméno, příjmení a titul byly napsány v jednom poli, v různém pořadí,
  • IČ bylo uváděno v poli pro rodné číslo,
  • některá poštovní směrovací čísla byla zastaralá, adresy byly neúplné,
  • jména, příjmení i adresní pole byla krácena,
  • v některých případech byly poznámky psány do polí, které jim nebyly určeny.

Tato situace samozřejmě negativně ovlivňovala i ostatní systémy České pojišťovny. Bylo sice možné data načíst do centrální klientské databáze, avšak již nebylo snadné je efektivně vyčistit a odstranit z nich duplikace.

Informace o pojistných smlouvách v některých případech neodpovídaly informacím o příslušných pojistných událostech. Nesprávná informace o věku či pohlaví klienta mohla výjimečně způsobit nesprávný výpočet pojistného. Chyby v datech by navíc výrazně komplikovaly případnou migraci dat ze stávajícího systému do systému nového.

Řešení

Česká pojišťovna zvolila technologii DataFlux. Projekt spočíval ve vyčištění dat a odstranění duplikací. ČP navíc vytvořila sadu business pravidel, jejichž záměrem je zabránit vzniku nekvalitních záznamů v budoucnosti.

Výsledky
Štěpán Čábelka
manažer datové kvality

Díky technologii DataFlux bylo možné vyčistit data jednoho z nejstarších provozních systémů České pojišťovny během čtyř měsíců, a to s více než 90% úspěšností (definovanou jako poměr vyčištěných či ověřených záznamů k celkovému počtu záznamů). K dispozici byly dva zdroje dat: pojistné smlouvy a pojistné události, které dohromady obsahovaly více než 20 milionů záznamů.

Projekt byl specifický tím, že data byla historická a statická; hlavní důraz proto nebyl kladen na výkon nástroje, ale na kvalitu vyčištění a restrukturalizace dat.

ČP je s výsledkem projektu velmi spokojena. „Spolupráce se společností SAS byla výborná. Projekt běžel hladce a výsledky naplňují naše očekávání," říká Štěpán Čábelka, manažer datové kvality, a pokračuje, „data z našich systémů – vzácné aktivum naší společnosti – byla vyčištěna. Projekt považuji za důležitý milník na cestě ke konzistentním, bezchybným a spolehlivým klientským údajům."

O České pojišťovně

Česká pojišťovna a.s. je univerzální pojišťovnou poskytující individuální životní a neživotní pojištění a pojištění pro firmy a organizace. Česká pojišťovna, lídr na českém pojišťovacím trhu, patří do skupiny Generali PPF Holding, jež ovládá 30,9 % trhu. ČP je největší pojišťovnou v zemi a spravuje přes 9 milionů aktivních pojistných smluv. ČP navazuje na více než 180letou tradici svého původního předchůdce První české vzájemné pojišťovny založené v r. 1827.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Česká pojišťovna (CZ)

Biznis úloha:
Jeden z nejstarších provozních systémů v ČP obsahuje informace o zhruba 10 milionech pojistných smluv a více jak 10 milionech pojistných událostí; část těchto dat byla původně uložena na děrných štítcích. Data z tohoto systému obsahovala v řadě případů duplicity, inkonzistence a další chyby.
Riešenie:
Česká pojišťovna zvolila technologii DataFlux .
Výhody:
Díky technologii DataFlux bylo možné vyčistit data jednoho z nejstarších provozních systémů České pojišťovny během čtyř měsíců, a to s více než 90% úspěšností (definovanou jako poměr vyčištěných či ověřených záznamů k celkovému počtu záznamů). K dispozici byly dva zdroje dat: pojistné smlouvy a pojistné události, které dohromady obsahovaly více než 20 milionů záznamů.
Produkt(y):
DataFlux

Spolupráce se společností SAS byla výborná. Projekt běžel hladce a výsledky naplňují naše očekávání. Data z našich systémů – vzácné aktivum naší společnosti – byla vyčištěna. Projekt považuji za důležitý milník na cestě ke konzistentním, bezchybným a spolehlivým klientským údajům.

Štěpán Čábelka

manažer datové kvality

Čítajte viac: