Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

Mobile Telesystems (MTS) : Boj s podvodom a maximalizácia výnosov

Mobile Telesystems sa obrátil na spoločnosť SAS® so žiadosťou o pomoc pri identifikácii podvodných aktivít a zlepšení riadenia dlhu a ziskovosti produktov.

Ako líder na trhu mobilnej komunikácie v Rusku a v Spoločenstve nezávislých štátov (SNŠ), spoločnosť Mobile TeleSystems (MTS) musí spravovať obrovské množstvo údajov a premieňať ich na informácie. Na udržanie svojej pozície na trhu, musí spoločnosť vyniknúť v tvrdej konkurencii etablovaných operátorov, menších regionálnych konkurentov a zahraničných operátorov, ktorí sa snažia rozšíriť svoj podiel na trhu v Rusku a v SNŠ.

Oddelenie pre riadenie výnosov v MTS pomáha spoločnosti zvyšovať konkurencieschopnosť súčasne prostredníctvom maximalizácie výnosov,   eliminácie strát spôsobených technickými chybami a podvodmi zo strany abonentov a partnerov. Alexej Tsymbal, riaditeľ oddelenia pre riadenie výnosov v spoločnosti MTS, uvádza: „ K dosiahnutiu skutočnej konkurencieschopnosti, je potrebné, aby operátor zachoval rovnováhu medzi výhodnými a dostupnými abonentskými službami a zároveň minimalizoval riziká spojené s poskytovaním určitých služieb. 

Čerpanie z množstva informácií

Tím Alexeja Tsymbala začal využívať riešenia spoločnosti SAS pred piatimi rokmi na identifikáciu a elimináciu podvodov prostredníctvom využitia analytických modelov. „Jedným z cieľov využitia týchto služieb a riešení bolo integrovať množstvo informácií zo všetkých našich zdrojov dát, aby sme mohli rýchlo identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú pozornosť,“ hovorí Alexej Tsymbal. S rastom spoločnosti sa zvýšila jej potreba zhromažďovať, ukladať, triediť a analyzovať údaje z rôznych zemepisných oblastí, zdrojov, formátov a účtovných systémov.

V spoločnosti MTS, ktorá má viac ako 75 miliónov abonentov prechádza účtovným systémom množstvo údajov, ktoré musí Tsymbalov tím využiť na identifikáciu podvodných aktivít a elimináciu strát. Alexej Tsymbal uvádza: „Samozrejme, nestačí len zhromažďovať údaje. Musíte vedieť, ako tieto údaje spravovať. Spoločnosť SAS má bohaté biznis poznatky a analytické nástroje, ktoré nám umožňujú porozumieť tomu, čo tieto údaje predstavujú a čo znamenajú pre naše podnikanie.“

Pre spoločnosť MTS tieto podnikateľské poznatky znamenajú nielen zabezpečenie výnosnosti , vrátane maximalizácie výnosov zo služieb, ktoré spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom, ale aj uskutočňovanie analýz ziskovosti nových produktov a boj proti podvodom a riadenie dlhu.

Spoločnosť MTS vytvorila prognostické modely, ktoré uľahčujú analýzu modelov správania svedčiacich o podvodných postupoch. „Vytvárame profil potenciálneho podvodného zákazníka na základe existujúcich štatistík. Následne tento model aplikujeme na abonentov v našej sieti. Len čo model signalizuje potenciálneho podvodného abonenta, môžeme začať so šetrením,“ hovorí Alexej Tsymbal.

Dodáva, že „jedným z kľúčových faktorov zabezpečenia efektívnej eliminácie podvodov je čas. Čím rýchlejšie dokážeme identifikovať riziká a porozumieť jednotlivým aktivitám, tým skôr môžeme  zabrániť vzniku ďalších strát.“ Keďže oddelenie ďalej spresňuje svoje prognostické modely, Alexej Tsymbal predpokladá, že budú schopní úplne zabrániť výskytu podvodov vo svojej sieti.

Výsledky, ktoré znamenajú rozdiel

Od zavedenia SAS, oddelenie riadenia príjmov zaznamenalo ohromujúce výsledky. Podľa Alexeja Tsymbala „je možné vidieť jednoznačné zlepšenie v príjmoch našej spoločnosti, odkedy sme zamerali naše úsilie na zníženie podvodov. Taktiež sa nám podarilo znížiť rezervy alokované na krytie starých nevymožiteľných dlhov, ktoré ovplyvňujú ziskovú maržu. Navyše sa nám podarilo zvýšiť efektivitu našich činností, ktoré sa dotýkajú vytvárania nového dlhu.

Ďalším problémom bola kvalita dát. Akvizície v minulých rokoch spôsobili, že MTS je závislé od 10 rôznych fakturačných systémov v 10 rôznych regiónoch. To komplikovalo prácu s dlžníkmi a vymáhaním dlhu. „Vytvorili sme mechanizmus, ktorý nám pomáha overiť si presnosť našich údajov. Zlepšenie kvality našich dát je jednou z dôležitých výziev, ktorej čelíme a kde nám pomáha SAS,“ hovorí Alexej Tsymbal.

„Ak zoberieme do úvahy až desivé množstvo informácií, ktoré  musíme spracovávať, SAS je spoločnosť, ktorá nám pomohla  uskutočniť veľmi komplexné projekty. To je niečo, čo neposkytujú  všetci dodávatelia,“ hovorí A. Tsymbal. „SAS nám pomohol porozumieť tomu, čo vytvára našej spoločnosti zisk a čo naši zákazníci potrebujú."

Určite existuje rovnováha v boji s podvodmi a zachovaním dobrých vzťahov so zákazníkmi. Keď bojujeme proti podvodníkom, neznamená to, že sa to musí dotknúť našich dobrých zákazníkov. Navyše si plne uvedomujeme, že boj proti podvodom je len  jedným dielikom skladačky zabezpečenia príjmov, a že ďalšou dôležitou časťou je ponúkať zákazníkom správne produkty a služby. „Nie je dôležité len bojovať s podvodmi a riešiť technické problémy, ktoré môžu spôsobiť pokles príjmov. Dôležité je aj analyzovať produkty a služby, ktoré ponúkame na trhu, tak aby sme si naďalej zabezpečili konkurencieschopnosť.

„SAS nám pomáha detailne do hĺbky porozumieť množstvu aspektov nášho podnikania. To nám dáva možnosť rozhodovať sa včas a efektívne,“ uzaviera Alexey Tsymbal, riaditeľ oddelenia pre riadenie výnosov v spoločnosti MTS

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Mobile Telesystems

Biznis úloha:

Zabrániť podvodnému konaniu zo strany zákazníkov a partnerov, zabezpečiť riadenie dlhu a maximalizovať ziskovosť nových produktov.

Riešenie:

MTS využíva riešenia spoločnosti  SAS na zhromažďovanie, ukladanie, triedenie a analýzu údajov, čím posilňuje svoju schopnosť identifikovať podvody, znižovať starý nevymožiteľný dlh a zlepšovať produkty a služby ponúkané zákazníkom.

Výhody:

MTS zaznamenala nárast výnosov, vďaka aktivitám  zameraným na boj proti podvodom.Tiež sa jej podarilo znížiť rezervy pre starý dlh a zvýšiť zisk.Spoločnosť taktiež zefektívnila svoje operácie zamerané na riešenie súčasného dlhu

SAS nám pomáha detailne do hĺbky porozumieť množstvu  aspektov nášho podnikania. To nám dáva možnosť rozhodovať sa včas a efektívne. 

Alexey Tsymbal

Riaditeľ oddelenia pre riadenie výnosov, Mobile TeleSystems (MTS)

Čítajte viac: