Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

Vodafone Austrália. Komunikujte efektívne!

Vodafone znižuje náklady a zvyšuje úroveň odozvy na svoje kampane, tým že do centra záujmu stavia svojich zákazníkov.

Trh mobilných operátorov v oblasti hlasových a dátových služieb je v Austrálii úplne saturovaný. Vodafone Austrália má 3,74 milióna priamych klientov a zabezpečuje mobilné pokrytie až 95% austrálskej populácie. Jedným zo spôsobov naplnenia svoje stratégie rastu u sieťových operátorov, medzi ktorých patrí aj Vodafone, je snažiť sa získať trhový podiel na úkor svojej konkurencie alebo zvýšiť príjem od svojich existujúcich zákazníkov.

Zároveň, intenzívna konkurencia spôsobuje rastúci tlak na výšku marží a preto je potrebné koncipovať marketingové kampane s väčšou istotou úspechu. Problémom vyplývajúcim z neľútostného konkurenčného boja, v neposlednom rade je udržať si existujúcich zákazníkov a prípadne ešte rozšíriť ponuku pre nich. A to v čase, kedy sú zákazníci zaplavení ponukou od alternatívnych dodávateľov.

Napriek týmto problémom, Vodafone Austrália dosiahol nárast predaja od vtedy, čo využíva v rámci svojich marketingových aktivít SAS Marketing Optimization. Samotná implementácia riešenia trvala iba 3 mesiace. Pokroková analytika a techniky na optimalizáciu zákazníkov pomohli spoločnosti Vodafone zvýšiť počet lepšie zacielenách, nákladovo efektívnejších a úspešných marketingových kampaní.

Zníženie nákladov na kampane o 30%

Tyrone ONeil,generálny riaditeľ Vodafone Austrália, hral kľúčovú úlohu pri rozhodovaní sa o implementácii SAS pre dosiahnutie vyššie stanovených cieľov. Fakt, že SAS bol už spoľahlivo integrovaný v rámci existujúcej IT štruktúry v tejto spoločnosti, ovplynil prikloniť sa opätovne k SASu. Napríklad, existujúca infraštruktúra u Vodafone zahŕňa dátový sklad (datawarehouse) od spoločnosti Teradata, strategického partnera SAS.

Medzi ostatné faktory, ktoré zohrali dôležitú úlohu pri rozhodovaní patrí okrem iného:

  • Šírka nástrojov SAS
  • Nezvratná rozšíriteľnosť SAS
  • Komplexná podpora 7 dní v týždni / 24 hodín denne
  • Skúsenosť SAS s implementáciou obdobných projektov a riešení po celom svete
  • Celková sila miestnych SAS aktivít v Austrálii

ONeil bol otcom myšlienky (projektu) v rámci Vodafone a v minulosti presadzoval použitie SMS pre marketingové účely v spolupráci s Apple a inými produktmi. Teraz, po implementácii SAS, austrálska pobočka je lídrom v rámci globálnej spoločnosti Vodafone v použití prediktívnej analytiky v oblasti marketingu za účelom získať jednotný pohľad na zákazníka.

Pred SAS, jednotlivé direkt marketingové kampane Vodafone Australia sa pravidelne zameriavali na viac než 1 milión klientov. Ale podľa slov Cahyadi Poernomo, vedúceho oddelenia analytiky kampaní : „S nárastom počtu marketingových kampaní a tiež strategického zjednotenia, naše kapacity boli by do budúcnosti neadekvátne. Spracovanie potrebných informácií nám zabralo príliš veľa času.“

Kampane Vodafone stáli mnoho miliónov dolárov, a Poernomo hovorí, že spoločnosť si dala záväzok znížiť výdavky na kampane o 30%. Poernomo pokračuje: „Implementáciou SAS sme predpokladali výrazné zlepšenie návratnosti investícií vložených do marketingových kampaní. A to vďaka tomu, že sa eliminuje nekoordinovaná alebo konfliktná marketingová komunikácia. Vodafone je prvá telekomunikačná spoločnosť v Austrálii, ktorá čerpá výhody zo zavedenia takejto inovácie.

Zlepšiť úroveň odozvy u zákazníkov

Vodafone používa SAS Marketing Optimization na zber a analýzu dát za účelom presného výpočtu, ktoré elementy kampane sú najúspešnejšie. Najčerstvejšie informácie ukazujú, ktoré kanály sú v danej situácii najefektívnejšie a kedy a akým spôsobom by mali byť oslovení vybraní zákazníci.

Analýzy sa používajú na zdokonalenie a optimalizáciu nastavenia priebehu budúcich kampaní za účelom:

  • Skórovania a modelovania pre zlepšenie segmentácie kategórií používateľov a ich správania
  • Riadenia kanálovej priepustnosti
  • Získania lojality zákazníkov a zamedzenia odchodu klientov nasadením správnej komunikácie
  • Zlepšiť výsledky navyšovacieho a krížového predaja

Analýzy umožňujú Vodafone spracovávať a otimalizovať asi pol milióna kontaktov v priebehu menej ako pol hodiny. Ďalšími krokmi sú preverenie cenovej optimalizácie a analytika webu v reálnom čase.

ONeil pre významný biznis magazín The Australian Financial Review uvádza, že implementáciou tohto softvéru sa odozva na kampane zvýšila tri až štyri krát. „V niektorých prípadoch sa dokonca zvýšila viac ako 10-násobne.“ Okrem toho ONeil uviedol, že náklady na implementáciu SAS systému považuje za primerané, keď sa zoberie do úvahy čas za ktorý sa vrátili.

Komunikácia s veľkým účinkom

Vodafone používa SAS aj k pátraniu vo vlastnej zákazníckej transakčnej databáze aby identifikoval správanie zákazníka nezávisle od jeho odozvy na marketingovú kampaň, napr. pri vyhľadávaní zákazníkov, ktorí nemajú aktivované prichádzajúce hovory a môžu preto profitovať zo služby hlasovej pošty. Preto propagácia hlasovej pošty bude zacielená výlučne na týchto odberateľov.

Pred implementáciou SAS Marketing Optimization mnoho produktov a služieb ponúkal Vodafone veľmi širokej skupine zákazníkov. „Dnes akokoľvek informujeme o konkrétnej ponuke menej ľuďom,“ hovorí ONeill. „V skutočnosti komunikujeme menej často ale so zámerom, že každá komunikácia musí mať väčší dosah.“

Okrem výrazného zlepšenia odozvy na jednotlivé kampane, sa Vodafone Australia koncentruje na to, aby sa vyhol komunikácii so segmentom, pre ktorý je príslušná ponuka, či produktu nevhodný. „Vďaka SAS Marketing Optimization komunikuje naša spoločnosť so zákazníkom len o relevatných ponukách.“

Úspech rozmiestnenia SAS riešení v rámci Vodafone Australia priniesol ovocie i v podobe zlepšenia marketingovej kultúry spoločnosti. Pred SASom, pristupoval Vodafone k marketingu tak, že sa zameral na konkrétny produkt a povedal o ňom všetkým svojim zákazníkom, bez toho, že by sa zamyslel, či môže byť tento produkt pre zákazníka príťažlivý. Spoločnosť sa skôr zameriavala na masovú komunikáciu než na jednotlivého zákazníka. Teraz, s pomocou prediktívnych modelov od SAS, vytvorených behom len dvoch dní, Vodafone je schopný osloviť svojich zákazníkov vďaka tomu, že pozná ich špecifické správanie a byť tak rýchlo na trhu. Ak zákazník prejavuje potrebu určitého produktu, firma ho s príslušnou ponukou osloví. Ak takúto potrebu zo zákaznikovho správania neidentifikuje, nekontaktuje ho.

Zníženie počtu telefonátov, alebo eliminovanie hovorov, ktoré sú obyčajnou stratou času a môžu skôr viesť ku strate sympatií zákazníkov, vedie k zníženiu nákladov Vodafone na direkt marketingové aktivity, pričom sa ale zvyšuje výška odozvy vedúca k impozantnému návratu investícií vložených do tohto riešenia a pomáha k nárastu biznisu. Sally Crocket, vedúca oddelenia CRM hovorí: „SAS Marketing Optimization zlepšil schoponosť našej spoločnosti riadiť požiadavk, objem, rozpočet a distribučné zdroje prostredníctvom citlivostnej analýzy. Výsledkom je, že rýchlejšie reagujeme na trh a štvornásobné zvýšenie ROI.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Vodafone Austrália.

Biznis úloha:
Zámer Vodafone bolo znížiť marketingové náklady o 30% a výrazne zlepšiť návratnosť investícií do marketingu (marketingové ROI) a zároveň zvýšiť spokojnosť zákazníkov eliminovaním nekoordinovanej a konfliktnej marketingovej komunikácie.
Riešenie:
Pomocou SAS Marketing Optimization má Vodafone Australia k dispozícii aktuálne informácie, ktoré odhaľujú ktorý kanál je v dané situácii najefektívnejší, a kedy osloviť vybraných zákazníkov a akým spôsobom.
Výhody:
SAS Marketing Optimization zlepšil schopnosť Vodafone riadiť požiadavky, objem , rozpočet a distribučné zdroje prostredníctvom citlivostnej analýzy. Výsledkom je, že spoločnosť rýchlejšie reaguje na trh a štvornásobné zvýšenie ROI.

„Vďaka SAS Marketing Optimization komunikuje naša spoločnosť so zákazníkom len o relevatných ponukách.“

Tyrone ONeil

generálny riaditeľ Vodafone Austrália

Čítajte viac: