SAS® Visual Analytics

Lepšia vizualizácia dát. Ľahká analytika.
Objavte nový svet plný príležitostí.

SAS Visual Analytis screenshots

Technológia SAS® Visual Analytics

In-memory icon

In-Memory Server určený pre analytiku

Rýchly, silný a navrhnutý pre analytiku – to je SAS® LASR™ Analytics Server. Tento vysoko výkonný in-memory server je navrhnutý tak, aby spracoval a doručil výsledky analýz okamžite. Akonáhle boli dáta už raz na server načítané, ktokoľvek môže vytvárať výpočty za pochodu, drillovať a skúmať dáta bez pomoci IT, vytvárať rýchle vizualizácie a zdielať výsledky cez internet a mobilné zariadenia.

 • Deployment možnosti in-memory servera sú k dispozícii pre jeden server i distribuované prostredia.
 • Režim jedného servera je vhodný pre pracovné skupiny, oddelenia a malé až stredne veľké organizácie.
 • Distribuovaný režim umožňuje spoločnostiam merať podporu rastúcich nárokov dát pomocou bladeov.
 • Paralelné spracovanie umožňuje v prípade rastu potrieb merať efektívnosť nákladov.
 • Integrácia s Hadoop pre optimalizáciu výkonu a škálovateľnosti.
 • Môže byť použitý na komoditný hardvér alebo databázové zariadenie z EMC Greenplum a Teradaty.
SAS Visual Analytics adminstration screen

Jednoduché spravovanie pre IT

IT pracovníci a dátoví architekti vytvárajú jednotné pracovné prostredie pre každého a pripravujú a nahrávajú dáta pre viac používateľov s využitím jednoduchého webového rozhrania. Dátové štruktúry sú ľahko transformované do podmienok, ktorým každý rozumie a biznis pravidlá môžu byť neustále definované za účelom zlepšenia data governance. IT udržuje kontrolu nad dátami bez narušenia produktivity používateľov a potreby flexibility.

 • Informačné aktíva SAS-u, vrátane používateľov, serverov a dát, je možné veľmi ľahko spravovať.
 • Autorizácia používateľa a informácií podporuje data governance.
 • Dáta sú načítavané do in-memory serverov na základe objemu, frekvencie aktualizácií a potrieb škálovateľnosti.

Technická špecifikácia

Klient

Operačné systémy

 • Microsoft Windows (32-bit): Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7
 • Microsoft Windows x64 (64-bit): Windows XP Professional for x64, Windows Vista for x64, Windows 7 for x64

Prehliadače

 • Firefox 3.6 a vyššie
 • Internet Explorer 8 a 9

Flash Player

 • Adobe Flash Player 10.3

Server

Operačné systémy

 • Red Hat Enterprise Linux 6
 • SuSE Linux Enterprise Server 11

Hardvér

 • HP a Dell (s predkonfigurovaným hardvérom a softvérom).
 • Teradata a EMC Greenplum (databázové riešenia).
 • Softvér SAS pracuje aj s inými dodávateľmi vrátane IBM a Cisco. Pre bližšie informácie kontaktujte technickú podporu spoločnosti SAS.

Middle Tier

 • JBoss Enterprise Application Platform 5.1

Požadovaný softvér

 • V závislosti od dátového zdroja môže byť vyžadovaný modul SAS/ACCESS® do príslušnej databázy.

Klientská podpora pre SAS Mobile BI

iOS

SAS Mobile BI pre iPad je voľne dostupnou aplikáciou v iTunes App Store.

 • Platforma/OS: Apple iOS v6.0 a vyššie
 • Zariadenia: iPad 2, 3, 4 a Mini

Android

SAS Mobile BI pre operačný systém Android je voľne dostupnou aplikáciou na Google Play.

 • Platforma/OS: Android v 4.0 a vyššie
 • Zariadenia: Tablety 10.1" s OS Android v 4.0

Začnite tu