SAS® Visual Analytics

Lepšia vizualizácia dát. Ľahká analytika.
Objavte nový svet plný príležitostí.

SAS Visual Analytis screenshots

Efektívny reporting: Vytvárajte a zdieľajte zmysluplné informácie

Čo keby ste mohli vytvárať zmysluplné reporty a podeliť sa o svoje názory s kýmkoľvek a kdekoľvek? Čo keby manažéri mali možnosť zobrazovať reporty a meniť ich, kedykoľvek a kdekoľvek budú chcieť? Vďaka SAS® Visual Analytics sa to všetko dá.

Dynamic chart creation

Dajte zbohom statickému BI

Pripravte pôsobivé, interaktívne reporty jednoducho tak, že do vašich grafov, „KPI-čiek“ a iných reportovacích objektov doplníte funkciu filtrovania a „drill-down“. Vyberte si z bohatej ponuky grafov – 3D stĺpcové grafy s veľkým počtom riadkov, bodové grafy, bublinové grafy, tepelné mapy, dlaždicové grafy, atď., a čo najlepšie a najpútavejšie ilustrujte svoje vizualizácie. Umožnite vašim kolegom a ďalším ľuďom, aby mohli pracovať s vašimi reportmi, nachádzali v nich odpovede na svoje otázky a vytvárali ďalšie nové vizualizácie, ktoré im umožnia lepšie pochopiť svoje zozbierané dáta.

Demo: Vyskúšajte

Share eye-catching tables and charts

Lepšia spolupráca, lepšie rozhodovanie

Je ľahké vytvoriť interaktívne, pútavé tabuľky a grafy, ktoré manažérom umožnia rýchlo pochopiť význam daných dát. Informácie môžete zverejniť na internete a mobilných zariadeniach, čím umožníte rýchlu výmenu poznatkov a prijímanie informovanejších rozhodnutí. Mnohí používatelia vrátane tých, ktorí majú obmedzené analytické a technické zručnosti, si môžu zobraziť reporty a pracovať s nimi, zatiaľ čo oddelenie IT si ponechá kontrolu nad základnými dátami a ich bezpečnosťou.

Demo: Vyskúšajte

Flexible styling of reports

Reporty, ktoré vzbudia úžas

Interaktívne rozhranie pre vytváranie reportov vám ponúka širokú škálu možností pre navrhovanie dynamických reportov. Môžete rýchlo vytvárať ohromujúce reporty a zabezpečiť ich interaktívnosť pridaním rôznych funkcií, napr. filtrovania, zvýrazňovania, prepínačov, rozbaľovacích zoznamov a i. Podpora pre natívne aplikácie na tabletoch znamená, že môžete vytvárať dotykovo optimalizované reporty s dynamickým pretáčaním obrazovky, funkciami „pinch“ a „zoom“ atď. Okrem toho môžete prispôsobiť témy a farby a nastaviť formátovanie tak, aby bolo v súlade s organizačnými smernicami a normami.

Demo: Vyskúšajte

Charakteristiky reportingu

Screenshot of a report
  • Pre tvorcov reportov je k dispozícii webové interaktívne reportovacie rozhranie.
  • Ako pomoc pri vytváraní reportov alebo vizualizácií slúži sprievodca zberom dát, ktorý umožňuje náhľad, filtrovanie alebo odber vzoriek dát.
  • Precízne „layout“ funkcie poskytujú pri rozložení a dizajne reportu veľkú flexibilitu. Grafické prvky sa dajú zoskupovať, skladať a tiež presúvať v rámci prostredia do popredia alebo za ostatné komponenty.
  • Vytváranie hierarchií za behu pridáva do vizualizácií a reportov veľmi flexibilnú možnosť „drill-down“. Kvôli pridaniu funkcie „drill-down“ do vizualizácií a reportov sa môžu za behu vytvoriť hierarchie.
  • K dispozícii je možnosť vybrať preddefinované filtre, nastaviť zoskupovanie alebo triedenie či prepísať predvolené formátovanie.
  • Visual analytics umožňuje ľahko vytvárať vlastné výpočty a filtre.
  • Na výber je niekoľko typov grafov: stĺpcový/priestorový 3D, koláčový/priestorový 3D , čiarový, graf X-Y závislosti, tepelná mapa a bublinové grafy, pričom do každého z nich možno vložiť referenčné čiary.
  • Do reportov možno pridať filtrovacie a výberové funkcie pomocou jednoduchých interaktívnych prvkov ako sú prepínacie tlačidlá, „drop-down”/kombinačné polia, zaškrtávacie políčka alebo „slider“.

Začnite tu