SAS® Visual Analytics

Lepšia vizualizácia dát. Ľahká analytika.
Objavte nový svet plný príležitostí.

Prečo SAS? Lepšie analýzy. Rýchlejšie postrehy. Pre každého.

Spracovanie in-memory ju urýchľuje. Automatizovaná analytika ju zjednodušuje. Vizuálna analytika. Spoznajte SAS® Visual Analytics

SAS Visual Analytics data visualization screenshot

Vizualizácia dát: To ste ešte nevideli

Bez ohľadu na veľkosť vašej organizácie alebo vašich dát, viete vizuálne preskúmať všetky dôležité dáta a to veľmi ľahko a rýchlo. Na displeji či monitore sa pred vami objavia nové, širšie možnosti, odhalíte skryté príležitosti, spoznáte kľúčové vzťahy a jednoznačne získate možnosť robiť presnejšie rozhodnutia, vďaka ktorým siahnete na úspech rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Zrazu dokážete zistiť a preskúmať v dátach všetko, čo vás zaujíma a to úplne sami, kedykoľvek a kdekoľvek. SAS® Visual Analytics umožňuje každému bleskovo pochopiť situáciu a následne konať.

Demo: Vyskúšajte

Forecasting with SAS Visual Analytics

Jednoduchá analytika: Na najťažšie otázky najrýchlejšie odpovede

Či ste biznis užívateľ s obmedzenými technickými znalosťami alebo analytik, špičkovú výkonnú analytiku máte na dosah úplne rovnako. Každý, nehľadiac na predchádzajúce analytické skúsenosti, dokáže pochopiť a využiť komplexné údaje, pretože sofistikovaná analytika je plne integrovaná a vybavená rôznymi funkciami, napr. „forecastingom za chodu“ - hneď dostupmými predpoveďami, automatickým výberom najvhodnejšieho grafu, popiskami „čo to znamená“ a funkciou „drag-and-drop“.

Demo: Vyskúšajte

Diagram of people sharing reports to multiple devices

Efektívny reporting: Vytvárajte a zdieľajte zmysluplné štatistiky

Pripravte rýchlo vizuálne atraktívne, interaktívne a zmysluplné reporty a následne ich pošlite komukoľvek a kamkoľvek prostredníctvom webu alebo mobilných zariadení. So SAS® Visual Analytics viete dokonca pripraviť aj také reporty, ktoré umožnia príjemcom utriediť si informácie podľa svojich potrieb a prejsť k zaujímavým detailom pomocou filtrov a funkcie „drill-through“.

Demo: Vyskúšajte

Mobile reports on iPad and Android tablets

Mobilné BI: Získajte The Power To Know® za pochodu.

Nemusíte už viac opakovať: „Pozriem sa na to a dám vám vedieť“, ale využite všetky dostupné možnosti bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Mobilné BI umožňuje získať prístup k dashboardom a reportom kedykoľvek a kdekoľvek, jednoducho cez mobilné zariadenia. Vďaka mobilnému tetheringu si viete reporty pozrieť i v prípade, že nemáte pripojenie na internet.

Demo: Vyskúšajte

SAS® Visual Analytics vo vašom odvetví

Telekomunikácie

Rýchlo a dôverne preskúmajte všetky dôležité dáta a umožnite širšej skupine používateľov, aby ich analyzovala s cieľom:

 • Pochopenia profilu zákazníkov a príležitostí rozširovania nových služieb, výberu optimálnych kritérií pre dosiahnutie vyššej úspešnosti marketingu, vývoja nových produktov či podpory lojálnosti zákazníkov.
 • Pochopenia zložitých spoločenských vzťahov medzi miliónmi zákazníkov, identifikovania vplyvných vzťahov medzi nimi a vyvinutie presnejšieho pohľadu na zákazníkov ako v skutočnosti používajú vaše služby v rámci príslušných spoločenských skupín.
 • Rýchlej identifikácie problémov a príležitosti (napr. pre nové výrobky a služby), aby ste mohli konať skôr, než sa uvedené problémy eskalujú alebo príležitosti zaniknú.

Stiahnite si leták o riešení v telekomunikáciách (PDF).

Pozrite sa na SAS Visual Analytics v praxi v telekomunikáciách.

Bankovníctvo

Preskúmanie dátových súborov ľubovoľnej veľkosti s pôsobivou vizualizáciou vám umožní objavenie nových trendov, modelov a skrytých súvislostí, ktoré môžete použiť pri príprave stratégie, potvrdzovaní hypotézy alebo identifikácii nového plánu. Dokážete napríklad:

 • Vytvoriť osobnejší vzťah so zákazníkmi a poskytnúť im lepšie služby na základe poznania ich potrieb a preferencií.
 • Rýchlo a presne vykonať interaktívnu analýzu údajov pre regulátora, ktorá vám umožní zistiť modely a trendy, odpovedať na otázky regulačných orgánov a poskytnúť presné informácie požadované počas auditov.

Stiahnite si leták o riešení v bankovníctve (PDF).

Pozrite sa na SAS Visual Analytics v praxi v bankovníctve.

Energetika

Preskúmajte rozsiahle dáta vašej organizácie o zákazníkoch, spotrebe či infraštruktúre a buďte úspešnejší vďaka hlbšiemu vhľadu do príčin, súvislostí a trendov skrytých vo vaších dátach:

 • Pre oblasť predaja vyššia úspešnosť oslovenia zákazníkov či identifikovanie faktorov odchodovosti zákazníkov.
 • Sprehľadnenie kapacít a nákladov na údržbu zariadení distribučnej sústavy.
 • Do budúcnosti využitie potenciálu smart meterov na zefektívnenie plánovania nákupu a optimalizácie odberu.

Stiahnite si leták o riešení v energetike (PDF).

Pozrite sa na SAS Visual Analytics v praxi v energetike.

Life Sciences

Optimize your scientific and commercial success by visually exploring vast amounts of real-world data to:

 • Gain a better understanding of the real-world safety profiles of your medications as well as expand the data volume, extent and reach of your drug safety and outcomes programs.
 • Make well-informed portfolio and pipeline risk decisions that can affect company profitability and human health for years into the future.

Download the life sciences solution brief (PDF).

See SAS Visual Analytics in action for life sciences.

Manufacturing

Get extremely fast results to enable better, more focused analysis of vast amounts of data so engineers and analysts can:

 • Make better predictions regarding asset conditions and failures by building more accurate predictive models based on more data at closer intervals in time.
 • Identify areas of opportunity or concern quickly so further investigation can take place without delay to uncover emerging issues and conduct root-cause analysis.

Download the manufacturing solution brief (PDF).

See SAS Visual Analytics in action for manufacturing.

Začnite tu