SAS® Visual Analytics

Lepšia vizualizácia dát. Ľahká analytika.
Objavte nový svet plný príležitostí.

SAS Visual Analytis screenshots

Jednoduchá analytika: Na najťažšie otázky najrýchlejšie odpovede

Analytika nadobúda čoraz väčší význam pre pochopenie dát, no v mnohých organizáciách sú analytické riešenia zásadne doménou technicky najzdatnejších ľudí. Vďaka SAS® Visual Analytics môže využívať analytiku každý a vďaka jej odhaleniam robiť oveľa lepšie rozhodnutia.

Screenshot of box plot

Priamo integrovaná užívateľsky dostupná analytika

Nemusíte byť raketový vedec, dokonca ani analytik, aby ste mohli používať zložité analytické postupy, lebo analytika je úplne integrovaná v ľahko použiteľnom internetovom prostredí. Bez ohľadu na úroveň vašich schopností si môžete klásť najťažšie otázky, vytvárať príťažlivé vizualizácie a zdieľať ich s inými bez toho, aby ste si museli osvojiť nové poznatky alebo použiť služby IT expertov. A ak náhodou máte dobré analytické schopnosti, môžete urýchliť procesy tvorby modelov rýchlou identifikáciou oblastí, ktoré si zaslúžia podrobnejšie preskúmanie a analýzu, namiesto použitia metódy pokus omyl.

Demo: Vyskúšajte

Screenshot of forecast

Forecasting na dosah

Rozšírte kultúru forecastingu vo vašej organizácii pomocou ľahko použiteľných funkcií, ktoré uľahčujú túto činnosť a umožňujú používateľom s rôznou úrovňou znalostí zistiť, čo by sa mohlo stať v budúcnosti. Softvér automaticky vyberie najvhodnejší prognostický algoritmus pre vami zvolené dáta. A integrované funkcie vytvárania hierarchií vám umožnia rozložiť a roztriediť informácie na základe všetkých dostupných dát bez toho, aby ste museli použiť služby IT expertov.

Demo: Vyskúšajte

Screenshot of 'what does it mean' pop-up window

Nestačí to vidieť, musíte to aj pochopiť

Čo keby ste mohli nielen vizualizovať svoje dáta, ale súčasne ich aj pochopiť? Užívateľsky dostupné funkcie ako popisky „čo to znamená“ vysvetľujú analytiku používanú vo vizualizáciách spôsobom, ktorému dokážu porozumieť všetci používatelia. Môžete si napríklad nechať zobraziť deskriptívnu štatistiku, aby ste dostali celkovú predstavu o danom opatrení. Pohľad na geografickú mapu vám zase umožní ľahko pochopiť geopriestorové údaje.

Demo: Vyskúšajte

Charakteristiky analytiky

Screenshot of analytic visualizations
  • In-memory server poskytuje rýchlu analýzu dát.
  • Dáta môžu byť ľahko dotazované z užívateľsky prívetivého prostredia.
  • Multidimenzionálne dáta môžu byť aplikovaním filtrov na ktorejkoľvek úrovni hierarchie ľahko deliteľné na časti.
  • „Drillovateľné“ hierarchie umožňujú prechod na detailnejšiu úroveň ako aj od detailov späť k súhrnnému pohľadu.
  • Deskriptívne štatistiky, ako sú minimum, maximum alebo medián, poskytujú ucelený pohľad na určité ukazovatele.
  • Do akéhokoľvek pohľadu môžu byť pridané kvantifikované nové vypočítavané premenné.
  • Predpovede, vrátane intervalov spoľahlivosti, dokážu byť generované za pochodu.
  • Pri forecastingu sa vzhľadom na charakter dát automaticky vyberie najvhodnejší prognostický aparát.
  • Každý pohľad sa môže uložiť do reportingového balíčka, ktorý môže byť zdieľaný inými pokročilými dátovými analytikmi prostredníctvom rôznych Web reportov, obrázkov alebo SAS mobilných aplikácií.
  • Netechnickým používateľom sa dá zložitá dátová štruktúra zjednodušiť utriedením, premenovaním alebo zviditeľnením niektorých údajov.

Začnite tu