SAS® Visual Analytics

Lepšia vizualizácia dát. Ľahká analytika.
Objavte nový svet plný príležitostí.

SAS Visual Analytis screenshots

Vizualizácia dát: To ste ešte nevideli

Každá firma bez ohľadu na svoju veľkosť a odvetvie má dáta, vďaka ktorým dokáže pochopiť súvislosti. No kľúčom je nájsť tie najdôležitejšie a pomocou pokročilej analytiky odomknúť ich tajomstvá. Kľúčom je SAS Visual Analytics.

Data transforming into a meaningful visualization

Rýchlo pochopte súvislosti

Bleskovo pochopte situáciu na základe vizuálneho a interaktívneho preskúmania všetkých dôležitých údajov bez potreby vytvárania podsúborov alebo vzorkovania dát. Dáta sa načítajú do pamäte pre rýchle spracovanie. V priebehu niekoľkých minút alebo dokonca sekúnd môžete aplikovať prediktívnu analytiku a deskriptívnu štatistiku na údaje ľubovoľnej veľkosti a objaviť predtým neznáme vzorce chovania, identifikovať hlavné vzťahy a zistiť skutočnosti, na ktoré by ste inak neboli prišli.

Demo: Vyskúšajte

Drag and drop interface

Urob si sám a „Set IT Free”

Ak IT oddelenie vo vašej firme funguje ako väčšina týchto oddelení, často sa v ňom nahromadia dopyty od používateľov. Je načase to zmeniť. Samoobslužné ad hoc vizualizačné prostredie vám umožní skúmať dáta samostatne bez toho, aby ste tým akokoľvek zaťažovali vaše IT oddelenie. Že nie ste technický génius? To nie je dôležité. Nový pohľad na údaje získate jednoducho tak, že vyberiete položky z bočnej lišty alebo dynamicky prefiltrujete premenné a zoradíte ich do skupín. Zvoľte príťažlivé vizuály – škatuľové grafy, tepelné mapy, bublinové grafy – vdýchnite tak vašim dátam život a odhaľte skryté súvislosti, ktoré môžu podnietiť ďalšiu analýzu a najmä podporiť správne rozhodovanie.

Demo: Vyskúšajte

Data visualization software autocharting examples

Prestaňte hádať, začnite používať funkciu „Autocharting“

Neviete, ktorý diagram najlepšie zobrazí výsledky vašej analýzy? Nechajte to na inteligentný softvér. Pomocou funkcie „Autocharting“ systém automaticky vyberie diagram, ktorý je najvhodnejší pre vami vybrané dáta. Už nemusíte hádať. Môžete sa spoľahnúť, že vaše vizualizácie budú maximálne presné a výstižné.

Demo: Vyskúšajte

Charakteristiky vizualizácie

Screenshot of data visualization with SAS Visual Analytics software
 • Interaktívny prieskum dát vo webovom prostredí vyhovuje požiadavkám všetkých typov klientov.
 • Funkcia „Autocharting” automaticky vyberie graf, ktorý vybrané dáta zobrazí čo najlepšie.
 • Geografické mapové zobrazenia poskytujú rýchly a ľahko pochopiteľný pohľad na geopriestorové dáta.
 • Funkcia „Čo to znamená“ umožňuje automatickú identifikáciu a vysvetlenie vzťahov medzi jednotlivými premennými.
 • Pre efektný vizuál a priestorový vzhľad možno použiť rôzne pozadia a svetelné efekty.
 • Atraktívne vizuály zahŕňajú škatuľové grafy, tepelné mapy, bublinové grafy a množstvo iných.
 • Prepínacia funkcia zobrazuje mriežku a umožňuje užívateľovi nastavovať os za účelom čo najlepšieho pohľadu.
 • Dotazy dokážu byť rýchlo upravované výberom položiek z bočného panela alebo dynamickým filtrovaním či zoskupovaním.
 • Panel „Resizable overview“ umožňuje zvizualizovať podskupinu dát s veľkým množstvom záznamov (vysoká kardinalita).
 • Nové prognostické funkcie pomáhajú odhaľovať, čo sa môže stať v budúcnosti.
 • Zobraziť sa dokážu aj miniatúry (thumbnails) nedávnych alebo obľúbených položiek.

Začnite tu