Služby a podpora / Project services

Project services

Vyhodnotenie - Assessment

Projekty stroskotávajú často na detailoch, na ktoré nikto nemyslel na začiatku projektu. Preto každému projektu, za ktorý nesie zodpovednosť SAS Consulting, predchádza prieskum Assessment-Workshop, s ktorým sa popri analýze realizovateľnosti dodáva i odhad nákladov.

Dodanie riešenia - Solution Delivery

Riešenia spoločnosti SAS sa dodávajú pre rôzne oblasti na základe štandardného softvéru SAS a skúseností SAS Professional Services. Riešenie spoločnosti SAS sa zavádza a prispôsobuje za stanovenú cenu, podľa vopred stanoveného harmonogramu, s jasne definovaným rozsahom prác. Balík riešení obsahuje štandardný softvér spoločnosti SAS, integráciu a prispôsobenie, ako i potrebné sprievodné školenie.

Dodanie zákazníkovi - Custom Delivery

Podľa požiadavky a rozsahu projektu možno vytvoriť realizáciu veľmi komplexne. Na základe osvedčenej projektovej metodiky RWM (Rapid Warehousing Methodology) sa zákazníkove požiadavky realizujú systematicky, s výdavkami potrebnými v jednotlivých fázach projektu.

Riadenie projektu - Project Management

Dôležitým predpokladom úspešného dokončenia projektu je dôsledné a efektívne riadenie projektu. Ako rozhranie a miesto styku medzi konzultantami spoločnosti SAS a zákazníkmi slúži projektový manažér, ktorý je zodpovedný za bezproblémovú komunikáciu ako aj za úspešnú a včasnú realizáciu zákazníkových požiadaviek.